Podrška socijalnoj zaštiti i zapošljavanju Roma

  • Štampa

Projekat „Podrška socijalnoj zaštiti i zapošljavanju Roma“ nastavak je projekta „Lična dokumenta – prvi korak ka jednakosti 3“, koji je NVO Mladi Romi sprovodila u saradnji sa Kancelarijom UNDP-a u Crnoj Gori od novembra 2013. do marta 2015. godine.

Projekat targetira 3 naročito osjetljive oblasti od značaja za ciljnu grupu i to: regulisanje pravnog statusa, socijalnu zaštitu i zapošljavanje. 

Sa ciljem da se RE populacija informiše, ali i da im se omogući pomoć pri realizaciji osnovnih prava u datoj oblasti, projektom su predviđene sljedeće aktivnosti:

  • praćenje procesa regulisanja pravnog statusa za već definisane korisnike,
  • organizovanje informativnih radionica sa korisnicima o načinima za ostvarivanje prava i potrebama korisnika u oblasti socijalne zaštite i zapošljavanja u Kotoru, Herceg Novom i Tivtu,
  • pokretanje postupka pribavljanja ličnih karata za djecu,
  • angažovanje tri medijatora za pružanje pomoći RE korisnicima pri ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite i prijavi na Zavod za zapošljavanje Crne Gore,
  • organizovanje okruglog stola sa poslodavcima o sprječavanju diskriminacije Roma pri zapošljavanju i mogućnostima subvencija za zapošljavanje pripadnika ranjivih grupa.  

 

undp