Ojačani kapaciteti predstavnika Opština Bar, Ulcinj i Herceg Novi za osnaživanje Roma i Egipćana na lokalnom nivou

U periodu 11-12. marta 2019. godine u hotelu Palas u Petrovcu je održan trening o izradi Lokalnih akcionih planova (LAP) za integraciju Roma i Egipćana za opštine Herceg Novi, Bar i Ulcinj, u sklopu programa ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokalnom nivou, koji u Crnoj Gori sprovode Programska kancelarija Savjeta Evrope i NVO Mladi Romi.

Trening koji je okupio predstavnike/ce RE zajednice i predstavnike/ce lokalnih institucija iz navedenih opština je imao za cilj da se napravi nacrt Lokalnog akcionog plana, strateškog dokumenta koji će služiti opštinama da prepoznaju probleme koji se nalaze unutar RE zajednice kao i rješenja i mjere uz za unaprjedjenje položaja romske zajednice.

Opština Bar će po prvi put uraditi Lokalni akcioni plana, dok će Herceg Novi i Ulcinj uraditi nove akcione planove.

Dva eksperta koje je angažovao Savjet Evrope su prisutnima predstavili korake pri izradi LAP-a, kao i korake na koji način pratiti sprovođenje i budžetiranje samog dokumenta. Nakon treninga, eksperti će nastaviti da pružaju podršku opštinama da finalizuju LAP-ove. Paralelno sa tim drugi eksperti ROMACTED-a će raditi sa opštinama na identifikovanju mogućnosti finansiranja LAP-ova, preporukama vezanim za pružanje boljih servisa Romima i Egipćanima, identifikovanja potreba RE zajednice, kao i potreba lokalnih samouprava u smislu poboljšanja kapaciteta za njihovu bolju integraciju. Isti ovakav trening biće organizovan za opštine Berane, Bijelo Polje i Nikšić 18. I 19. marta

Prisutni su na samome treningu imali prilike da nauče korake u procesu strateškog planiranja, zatim na koji način definisati viziju, problemska područja kao i na koji način predvidjeti budžetska sredstva za sprovođenje mjera predviđenih LAP-om. Učesnici su aktivno radili na izradi nacrta, a vrijedne sugestije za bolju izradu su pružili predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, na čelu sa gospođom Tatjanom Anđelić, načelnicom Odjeljenja za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova kao i Sekretarka za mlade, sport i socijalno staranje opštine Tivat, Darka Ognjanović.

Regionalni program ROMACTED predstavlja zajednički program Evropske unije (DG NEAR) i Savjeta Evrope, koji se sprovodi u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj u više od 60 opština, a u Crnoj Gori se sprovodi u Beranama, Bijelom Polju, Nikšiću, Podgorici, Herceg Novom, Tivtu, Baru i Ulcinju, a sprovodi ga Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici uz podršku NVO Mladi Romi. Cilj programa jeste saradnja sa predstavnicima osam opština i predstavnicima lokalnih institucija u pogledu izgradnje njihovih kapaciteta radi izrade stateških dokumenata na lokalnom nivou sa jedne strane, dok je cilj sa druge strane osnaživanja pripradnika RE zajednice u pogledu njihovog povezivanja, prepoznavanja problema i zajedničkog pristupa pri rješavanju istih. Program ROMACTED je zvanično pokrenut 17. jula 2018. kada je potpisan Memorandum o razumijevanju između predstavnika Savjeta Evrope, predstavnika osam opština i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, i trajaće do aprila 2020. godine.

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi