Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj

 • Štampa

Projekat ‘Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj’ je u trećoj godini implementacije s ciljem uspostavljanja konstruktivnog i sistematskog dijaloga između lokalnih i nacionalnih vlasti i (pro) romskih nevladinih organizacija, kako bi se unaprijedile politike za integraciju Roma, socijalnu inkluziju, borbu protiv diskriminacije, međuetnički dijalog, socio-ekonomski razvoj i građanska prava.

Ovaj projekat ima nekoliko specifičnih ciljeva:

 • ojačati profesionalne kapacitete, legitimnost i odgovornost (pro) romskih nevladinih organizacija, te unaprijediti njihovo dugoročno strateško organizaciono planiranje
 • podizanje svijesti o modelnim pristupima romskoj inkluziji i postizanje strukturnih promjena u lokalnim javnim politikama kreiranjem strateških partnerstava sa drugim organizacijama civilnog društva, lokalnim institucijama, opštinama i ostalim relevantnim akterima
 • doprinos kreiranju efektivnijih politika i zahtijevanje odgovornosti vlasti za razvoj politika, proces donošenja odluka i implementaciju predviđenih mjera
 • podsticati redovno umrežavanje (pro) romskih nevladinih organizacija na regionalnom i evropskom nivou i olakšati razmjene znanja, vještina i kontakata te jačanje i širenje uticaja

Glavne aktivnosti predviđene projektom su:

 • program dodjele malih grantova za (pro) romske nevladine organizacije u Crnoj Gori ;
 • terenske posjete romskim nevladinim organizacijama i romskim zajednicama u Crnoj Gori;
 • kontinuirani monitoring sprovođenja Strategije o socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana na osnovu kojeg se svake druge godine kreira shadow report. Ove aktivnosti se planiraju na godišnjem nivou i primjer su dobre saradnje među (pro) romskim nevladinim organizacijama u Crnoj Gori.

Glavne projektne aktivnost i ove godine:

 • Dodijeljena Most-Roma Friendly Mayor nagrada predsjednici opštine Tivat, gđi Snežani Matijević, na osnovu rezultata projektne kampanje za odabir predsjednika opštine koji je svojim zalaganjem u najvećoj mjeri doprinio unaprijeđenju položaja romske i egipćanske manjine u svojoj opštini;
 • Izrada i prezentacija izvještaja sačinjenog od strane Koalicije - ''Društvena integracija Roma i Egipćana u Crnoj Gori'', u susret Međunarodnom danu Roma;
 • Formirane zajedničke preporuke za bolju inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori i predstavljene na značajnom Roma seminaru organizovanom od strane Vlade Crne Gore, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Generalnog direktorata za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije;
 • Dodjeljena mini – grant sredstva za 2 projekta za podršku zapošljavanju i legalizaciji objekata (u Bijelom Polju i Podgorici) u vrijednosti od 6 hiljada eura. Projektne aktivnosti Kluba Kulture u Bijelom Polju uključuju zapošljavanje jednog romskog saradnika u oblasti obrazovanja u periodu od 5 mjeseci, saradnju sa romskom zajednicom, poslodavcima i lokalnim vlastima u cilju uspostavljanj adijaloga između poslodavaca i nezaposlenih Roma/Romkinja na lokalnom nivou. NVO Phiren amenca iz Podgorice pružiće podršku romskoj zajednici u procesu legalizacije bespravno sagrađenih objekata za 70 porodica.

Ovaj projekat podržava Evropska komisija posredstvom IPA programa Civilno društvo i mediji 2014 - 2015, a implementiraju ga Roma Active Albanija (koordinator projekta), ERGO mreža (Belgija), OTAHARIN (Bosna i Hercegovina), NVO Mladi Romi (Crna Gora), RROMA (Makedonija), Organizacija romskih studenata (Srbija) i Nulta tolerancija (Turska).

Ukupna predviđena sredstva za 2018. godinu iznose 23.362, 64 EUR, od kojih je 7 500 EUR predviđeno za dodjelu drugim nevladinim organizacijama u okviru šeme malih grantova.