Kampanja Jednako za sve - ZAPOSLI ME

  • Štampa

NVO Mladi Romi u saradnji sa nevladinim organizacijama ,,Mladi vama'' i ,,UM RAE'' realizovali su zajedničku kampanju lobiranja i zagovaranja za veću zapošljenost mladih ljudi ranjivih grupa.


Kampanja ,,Zaposli me'' se realizuje se u okviru projekta ALTYO (“Advocacy and Lobbying Training for Youth Organizations”).


Vise detalja na: http://www.forummne.com/index.php?option=com_content&view=article&id=440&Itemid=133

 

EU