Nikšić u septembru domaćin romskog bala [Vijesti]

  • Print

romski-bal

Romski bal, tradicionalna kulturna manifestacija koju organizuje Koalicija NVO „Romski forum za integracije“, biće održana 5. septembra u Nikšiću.

„Koncept ovog projekta zamišljen je tako da objedini i na jednom mjestu okupi predstavnike romske populacije iz svih gradova Crne Gore, koji će kroz uspostavljene kontakte, druženje i saradnju raditi na jačanju sopstvenih kapaciteta i većoj duhovnoj emancipaciji romske zajednice u Crnoj Gori“, kazao je Ismet Kurti, predsjednik Skupštine pomenute Koalicije.

Prema njegovim riječima, pored romskog bala, kome će prethoditi polufinalni izbori u četiri grada, planirano je i održavanje okruglih stolova a prvi, koji će imati za temu kulturnu integraciju Roma u Nikšiću, biće održan krajem avgusta.

„Organizovanjem romskog bala nastojimo da očuvamo romsku kulturu, ljepotu muzike i plesa, kao i kulturne baštine, uz istovremeno okupljanje romske populacije i informisanje šire zajednice o kulturi Roma“, kazao je Kurti.

Tahir Hajruši, potpredsjednik Koalicije, zahvalio se Fondu za manjine, koji je sa 3.000 eura podržao organizaciju manifestacije koja ima za cilj očuvanje razvoja kulturnog identiteta i njegovanje kulturne baštine Roma. Kazao je da je Fond do sada podržao četiri projekta koje je pomenuta Koalicija realizovala.