Posjeta Bijelom Polju i Beranama

  • Štampa

10. marta održali smo sastanak sa Rukovodstvom Opštine Bijelo Polje u zgradi Opštine.

Povod sastanka bila je tema unapredjenja stambenih uslova Roma u Bijelom Polju, s posebnim akcentom na naselje Rakonje gdje je u toku proširenje magistralnog puta.

Razgovarali smo o preprekama i prijedlozima za dugoročno rješavanje pitanja koje u značajnoj mjeri opterećuje romsku zajednicu, ali i rukovodstvo Opštine Bijelo Polje.

11 BIJELO POLJE POSJETA

Tokom sastanka smo se upoznali sa svim aktivnostima koje je Opština preduzela u proteklom periodu što nam daje za pravo da saopštimo da se ovo pitanje tretira veoma ozbiljno.

Naš utisak je da postoji volja i iskrena namjera da Opština dugoročno riješi stambeno pitanje Roma. Preostaje nam da u tom procesu doprinesemo dijalogom, strpljenjem, razumijevanjem i animiranjem ostalih mogućih saradnika i partnera u ovom procesu.

Istog dana obavio sam posjetu osnovnoj školi u Beranama “Radomir Mitrović” gdje pohadja 140-oro djece iz RE zajednice.

11 BERANE POSJETA

Razgovarao sam sa direktorom i saradnicima RE djece u obrazovanju o potrebama RE zajednice, a istovremeno i opremanju prostorije za rad saradnika Sultana Beća i Petrita Amurllahu.

Uz dobru mrežu saradnika a koje definitivno imamo u Beranama, male pobjede i napredak RE zajednice su zagarantovani.