Seminar za predstavnike lokalnih samouprava o EU fondovima

  • Štampa

Dvodnevni trening za 15 predstavnika lokalnih samouprava uključenih u Program ROMACTED realizovan je u Petrovcu 2. i 3. decembra 2019.

 

 

Cilj treninga bio je aktivno uključivanje učesnika u pripremu prijedloga projekata za EU/IPA fondove u vezi sa romskim pitanjima u Crnoj Gori, kao što su: stanovanje, obrazovanje, zapošljavanje, socijalna inkluzija, zdravstvo i kulturni identitet.

Ekspert Savjeta Evrope za upravljanje projektnim ciklusom u EU održao je obuku koja je uključivala i praktične vježbe o stablu problema, procjeni potreba, kako analizirati odnose između uzroka i posljedica kada je u pitanju osmišljavanje odgovora na socijalne probleme romske zajednice i prevesti ih u projektnu logičku matricu.

Učesnici su dobili teorijsko i praktično znanje o EU fondovima u Crnoj Gori.

Program ROMACTED djeluje kroz participativni radni ciklus, uključujući članove romske zajednice i donosioce odluka iz javnih institucija kako bi razvili i poboljšali mehanizme komunikacije, saradnje i zajedničkog djelovanja za izgradnju kapaciteta obje zainteresirane strane na lokalnom nivou.