Sastanak sa medijatorima u obrazovanju iz Opštine Tivat

  • Štampa

Samir Jaha ispred organizacije Mladi Romi i Alessandro Botta ispred  Savjeta Evrope, programa Romacted, posjetili su i razgovarali    o položaju Roma i Egipćana  sa dva istaknuta člana zajednice  Ljuljetom Baljaj Vučković, kao i Džaferom Brahimijem, koja su angažovani u školi kao saradnici u obrazovanju RE djece, a istovremeni predstavnici udruženja Egipćana u Tivtu. 

1 CAG TV

Teme o kojima smo razgovarali odnosile su se na stambene uslove RE zajednice u Tivtu,  socio-ekonomskom položaju, kao i obrazovanju djece.

Razgovarali smo i o položaju njihovih pozicija kao saradnika u školi , kao i intenzivnijoj saradnji u narednom periodu u okviru Romaced programa.