Posjeta opštini Bar radi izrade Lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma

  • Štampa

Sastanku su prisustvovali Marina Sorović-Centar za socijalni rad član IWG grupe, Adis Martinović iz zdravstvene ustanove-član IWG grupe, Milica Planinić-Zavod za zapošljavanje-član IWG grupe, Naser Kraja -opština i kontakt osoba za romanirani bar, Goran Đurović - ekspert angažovan u kancelariji SE u Podgorici, Tanja Špičanović - predsednica IWG, zamenik gradonačelnika. Takođe su ovom sastanku prisustvovali Alessandro Botta-službenik projekta u programu Romacted koji radi u kancelariji SE u Podgorici, Samir Jaha-Fokalna tačka, direktor NVO Mladi Romi i fasilitator Sabra Decevic.

Ovaj sastanak je iskorišćen za detaljan pregled  cijelog lokalnog akcionog plana za uključivanje Roma i Egipćana, kao  i za raspravu o odredjenim pitanjima, s posebnim akcentom na stanovanje.  

1 BAR LAP

Nakon finalizacije nacrta lokalnog akcionog plana za uključivanje Roma, održaće se javna rasprava kako bi zainteresovane strane mogle učestvovati.