Akcija čišćenja naselja Riversajd

  • Štampa

Članovi Lokalne akcione grupe iz Berana, organizovali su 15. i 17. marta 2020. godine akciju čišćenja naselja Riversajd u Beranama. Zbog velikog broja različitog vrsta otpada, higijen u naselju Riversajd kao i održavanje iste predstavljalo je veliki proble.

11 ciscenje akcija-2

Samim tim, članovi Lokalne akcione grupe, kao jedan od prioriteta u svom radu uvidjeli su upravo ovaj problem kao jedan od gorućih koji treba pod hitno riješiti, pogotovo imajući u vidu cijelokupnu situaciju sa novonastalom epidemijom virusa COVID-19.

Za ovu aktivnost izdvojeno je 496,45 EUR bez PDV-a, a sredstva su obebijeđena kroz ROMACTED program - Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou. 

ROMACTED program finansira Evropska komisija i Savjet Evrope, a sprovodi se u zemljama Zapadnog Balkana (Crna Gora, Srbija, BiH, Kosovo, Albanija, Makedonija) i u Turskoj u više od 60 opština s ciljem poboljšanja položaja Roma i Egipćana na lokalnom nivou. U Crnoj Gori, ovaj program realizuje se u osam opština: Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Podgorica, Herceg Novi, Tivat, Bar i Ulcinj. Koordinator programa za Crnu Goru je NVO Mladi Romi.