Paketi pomoći za 70 romskih porodica u Bijelom Polju

  • Štampa

NVO Mladi Romi je 3. i 4. novembra 2020. kroz ROMACTED program koji realizuje Savjet Evrope i naša organizacija, a finansira Evropska komisija i Savjet Evrope, organizovala akciju dodjele paketa pomoći romskoj zajednici u Bijelom Polju.

 

 

 

Budući da pandemija virusa COVID-19 najviše pogađa pripadnike RE populacije, tj. utiče na njihove izvore prihoda, tom prilikom uručeno je 70 paketa hrane od po 35 kg, 70 paketa sa proizvodima za ličnu higijenu od po 10 kg, kao i 40 dječjih paketa od po 6 kg, u kojima su hrana, slatkiši i kozmetika.

Distribucija u naseljima Strojtanica, Rakonje, Nedakusi i Ploče izvršena je uz pomoć Crvenog krsta i naših volontera iz NVO Romi sa sjevera i NVO Romski pokret.

 

Za dodjelu 3.390 kg paketa hrane, higijenskih sredstava i dječijih paketa posredstvom ROMACTED programa utrošeno je 3.808,2 eura bez PDV-a.

NVO Mladi Romi je, tokom prvog talasa pandemije, kroz ovaj program kupila i montirala rezervoar za pitku vodu u naselju Nedakusi, u kojem uslovi za život i dalje nijesu odgovarajući.

Program ROMACTED finansira Savjet Evrope i Evropska unija, dok je NVO Mladi Romi partnerska organizacija u implementaciji. Program se sprovodi u sedam zemalja Zapadnog Balkana i Turskoj, u ukupno 64 opštine, a u Crnoj Gori u osam opština.