Zineta Selimović: Romi žele da budu dio savremenog svijeta

  • Štampa

Organizacija Romi sa sjevera kojom rukovodi Zineta Selimović iz Bijelog Polja, čini sve da osnaži Rome i Romkinje da aktivno participiraju u društvu. Selimović poručuje da je saradnja između romskih NVO najvažnija, a plod tog timskog rada sigurno će biti sladak i prepoznat od ostalih NVO i većinske populacije. Zinetin doprinos je naročito bio vidljiv tokom krize izazvane pandemijom kovida-19. Talas koji je zapljusnuo romska naselja, nije ih preplavio zahvaljujući njenim podvizima. Pozivala je sugrađane da ostanu kod kuće i sačuvaju svoje i zdravlje drugih, porodicama dopremala hranu i sredstva za higijenu... Naučila nas je solidarnosti, jedinstvu, pokazala koliko je važno brinuti o drugome. O obukama, projektima koje sprovodi, gorućem stambenom pitanju i ostalim problemima RE populacije u Bijelom Polju razgovarali smo sa, slobodno možemo kazati, jednom od heroina romske zajednice.

Kako ste zadovoljni saradnjom sa Mladim Romima?

SELIMOVIĆ: Naša NVO je nastala uz snažnu podršku Mladih Roma, koji su nas osnažili kao pojedince i grupu da se organizujemo i registrujemo i preuzmemo odgovornost za uspjeh ovog procesa integracije nas Roma u Crnoj Gori. Naša saradnja je više nego dobra, međusobno dijelimo odgovornosti dijelimo zadovoljstvo rezultatima na polju integracije Roma, koje ćemo sigurno ostvariti u budućnosti. Ovu organizaciju smatram „odgovornom“ za vidljive i ubrzane pozitivne promjene za nas pripadnike RE populacije u Crnoj Gori.

 

Jedan od projekata koji su podržali NVO Mladi Romi prethodne godine kroz program malih grantova je „Izgradnja kapaciteta romskog civilnog sektora“ koji je u partnerstvu sa Romskim pokretom sprovela Vaša NVO Romi sa sjevera. Šta je postignuto, jeste li zadovoljni rezultatima?

SELIMOVIĆ: Rezultati su nama, korisnicima projekta bili korisni sa više aspekata. Shvatili smo da mnogi Romi, posebno mladi, vape da nešto nauče. Žele da budu dio savremenog svijeta. Kroz projekat smo se međusobno upoznali. Upoznali smo neke ljude, aktiviste iz drugih NVO a koji su iz većinske zajednice, koji su nam pomogli da nešto novo i korisno naučimo, ali i da shvatimo da postoje ljudi koji zaista žele da nam pomognu, ali i ono važnije - da nam pomoći nema ako se mi Romi ne angažujemo i ako ne budemo složni u toj angažovanosti. Značaj timskog rada i zajedništva je ključan u procesu naše integracije. Tokom projekta stekli smo određene vještine i znanja u kreiranju, realizaciji projekata, a koja su korisna za svakodnevicu.

 

Tokom pandemije korona virusa dali ste doprinos kampanji REspect NVO Mladi Romi i pozvali sugrađane i pripadnike romske zajednice da ostanu kod kuće, sačuvaju sebe, porodicu i druge. Koliko je Vaša poruka imala odjeka i jesu li Vas sugrađani poslušali?

SELIMOVIĆ: Sve je to krenulo kroz kampanju REspect, slanjem poruka, podjelom info-materijala, nabavkom rezervoara, a onda smo krenuli u obezbjeđivanje hrane i sredstava za higijenu. Moram da istaknem da su pojedini vlasnici bjelopoljskih preduzeća, mesara i pekara dali nemjerljiv doprinos u toj kampanji. Svakog dana smo obezbijedlii i podijelili mlijeko, hljeb za najugroženije romske porodice. Rozana i ja smo bile na prvoj liniji te kampanje, ali tu su bili i Esko, Ringo, Robert, Tanja... Ono što sam naučila u ovoj situaciji jeste da je tako lijep osjećaj kada pomažeš drugima, a mi Romi nemamo baš prilike za to budući živimo siromašno i generacijama i generacijama opstajemo uglavnom od pomoći većinske zajednice. Sada me u gradu prepoznaju i čestitaju. Kažu „Ona Romkinja koja pomaže svojima“. Ovo je nevjerovatno dragocjeno iskustvo za mene.

Koliko je važna saradnja romskih organizacija? Vi i Rozana ste prilično prepoznate u Bijelom Polju i svojim djelovanjem dajete podstrek Romkinjama za aktivno uključivanje u društvene tokove.

SELIMOVIĆ: Kao što sam i rekla, sloga i zajedništvo unutar romske zajednice su preduslovi naše brže i bolje integracije. Naše organizacije mogu poslužiti kao primjer dobre prakse. Smatramo da je ovo jedna NVO sa dva rješenja i pečata. Sasvim nam je svejedno koja će biti nosilac a koja partner na projektu jer nam je ciljna grupa i cilj zajednički. Koristim priliku da apelujem na sve romske organizacije da se umreže, sarađuju i dijele informacije, odgovornost i „kolač“ , kako bi svaki pripadnik RE populacije imao dobrobit od tog djelovanja. Ostavimo se parole Samo svoga Roma spasavam, to neće donijeti boljitak zajednici. U ostalom mi imamo obavezu i prema široj zajednici koja nam nesebično pomaže kako bi cjelokupno društvo napredovalo. Samim tim smo u obavezi da se umrežavamo u cilju efikasnijeg sprovođenja procesa integracije RE populacije u Crnoj Gori.

Vaša organizacija uticala je i na rješavanje problema nedostatka vode i struje u Nedakusima usred pandemije. Na koji način ste pomogli?

SELIMOVIĆ: Uz podršku NVO Mladi Romi kupili smo rezervoar za pitku vodu, montirali ga  i uz podršku Vatrogasne jedinice od tada redovno puni pitkom vodom. Do tada mještani romskog naselja pored pruge su svakodnevno u bidonima donosili vodu sa raznih lokacija. Kako su samo sretni bili toga dana, to je trebalo vidjeti. Sa strujom smo napravili dogovor sa opštinskim Sekretarijatom za stambeno da se usred naselja ugradi rasvjeta i to je tako veliko za romske familije koje tamo žive. Definitivno zajedničkim djelovanjem nas aktivista iz romskog civilnog sektora i zaista moram istaći podržani na sve moguće načine od NVO Mladi Romi vidan je napredak u borbi za bolji život nas Roma u opštini Bijelo Polje.

Imala li pomaka, informacija o rješavanju stambenog pitanja Roma?

SELIMOVIĆ: Prije desetak dana imali smo jedan krajnje produktivan sastanak sa Lokalnom upravom, sa predsjednikom opštine Petrom Smolovićemna čelu, na kojem smo najzad dogovorili, bolje rečeno usaglasili način rješavanja problema stanovanja za romske porodice, posebno one iz naselja Rakonje. Za sada smo prezadovoljni postignutim dogovorom, ako se dogovoreno u načelu i realizuje, bićemo zadovoljni, a mi - aktivisti iz romske zajednice ponosni na naš rad i doprinos koji smo dali.