Održan sastanak sa članovima Institucionalne radne grupe (IWG) u opštini Ulcinj

  • Štampa

Članovi ROMACTED tima održali su prvi sastanak sa predstavnicima Institucionalne radne grupe u Ulcinju, u četvrtak 21. marta.

Tema sastanka je bilo upoznavanje članova radne grupe sa programom, angažovanim ekspertima kao i sa predstojećim aktivnostima, koje podrazumijevaju izradu Lokalnog akcionog plana (LAP) za inkluziju romske populacije.

Prisutni su se složili da je u proces izrade LAP-a neophodno uključiti i pripadnike romske zajednice iz Ulcinja i da će rješavanjem problema sa kojima se susrijeću doprinijeti poboljšanju cjelokupne situacije u Ulcinju.