Održana najavna konferencija za projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca

Dana 17. januara 2019. godine NVO Mladi Romi je u EU Info Centru, sa početkom u 11h, organizovala najavnu konferenciju na kojoj je predstavljen projekat „Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“.

Na konferenciji je predstavljen glavni cilj i aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru projekta, budžet i broj učenika koji prema projektu mogu dobiti stipendiju, mentorstvo i mogućnost za obavljanje prakse u javnom ili privatnom sektoru.

Opširnije...

Održani sastanci sa profesorima-mentorima u Podgorici

Predstavnici NVO Mladi Romi su 25. i 26. decembra 2018. godine imali sastanke sa profesorima u srednjim školama u Podgorici u kojima učenici romske i egipćanske nacionalnosti pohađaju nastavu. Sastanci su održani sa profesorima koji su u dosadašnjim projektima bili mentori učenicima, kako bi bili obaviješteni o novom projektu gdje će se nastaviti mentorstvo i pružanje podrške romskim i egipćanskim učenicima u savladavanju gradiva. Mentori su upoznati sa projektom, ciljevima i predviđenim budžetom.

Opširnije...

Sastanak sa Ministarstvom prosvjete

Dana 18.12.2018. godine, predstavnici NVO Mladi Romi sastali su se sa predstavnicima Ministarstva prosvjete kako bi razgovorali o međusobnoj saradnji u okviru projekta „Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Rome na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“. Razgovor je vođen sa gospodinom Marashem Dukajem, generalnim direktorom Direktorata za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica, u prostorijama Ministarstva.

Opširnije...

Potpisan memorandum o razumijevanju

NVO Mladi Romi je na jedinstvenom događaju organizovanom u Budimpešti potpisala Memorandum o razumijevanju između organizacija zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Memorandum je potpisalo 13 organizacija, sa ciljem sprovođenja projekta “Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Rome na Zapadnom Balkanu i u Turskoj” koji finansira Evropska unija, a sprovodi se posredstvom Romskog Obrazovnog Fonda (REF).

Opširnije...

Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada

Projekat „Povećanje pristupa i učešća romskih[1] učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“ je regionalni projekat koji finansira Evropska Unija, a koji NVO Mladi Romi, kao nacionalna partner organizacija, sprovodi posredstvom organizacije REF (Roma Education Fund; Romski obrazovni fond). S obzirom na to da je ovo regionalni projekat, on se sprovodi i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana: Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Kosovu[2], Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, kao i u Turskoj.

U saradnji sa partnerima (Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Centar za stručno obrazovanje, Zavod za školstvo, Zavod za zapošljavanje) NVO Mladi Romi će raditi na poboljšanju školskog uspjeha i zapošljivosti romskih i egipćanskih učenika koji pohađaju srednju školu. Ono što se želi postići ovim projektom jeste:

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi