Posjete srednjim školama u opštini Bar

  • Štampa

Predstavnici NVO Mladi Romi su u 15. oktobra 2020. posjetili srednje škole u Baru u kojima nastavu pohađaju učenici iz romske i egipćanske populacije i u kojima naša organizacija realizuje mentorski program.

Tom prilikom smo održali sastanke sa upravom škole i razgovorali o situaciji sa pohađanjem i organizovanjem nastave u ovoj školskoj godini, kada je došlo do izmjene načina na koji se nastava realizuje uslijed pandemije virusa Covid-19.

Posjetili smo :

  1. Srednja stručna škola u Baru
  2. Ekonomsko ugostiteljska škola u Baru

Takođe smo razgovarali o temama koje se tiču stipendiranja srednjoškolaca, odabiru mentora, redovnosti učenika na nastavi, praćenju nastave online, posledica Covid 19 virusa na učenike iz RE populacije, integrisanosti romskih učenika u školskom sistemu, kao i o značaju podrške od strane mentora.

Na kraju, predstavnici NVO Mladi Romi su upoznali predstavnike škola sa budućim planovima organizacije u pogledu obrazovnih programa s posebnim akcentom na područje opštine Bar.

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta “Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi se posredstvom Romskog obrazovnog fonda.