NVO MLADI ROMI OBEZBIJEDILA UČENICIMA TABLETE I INTERNET

NVO Mladi Romi, koja već 15 godina aktivno radi na polju inkluzije romske i egipćanske populacije ovom prilikom je, imajući u vidu novonastalu situaciju i nove potrebe koje ona iziskuje na polju obrazovanja učenika iz RE populacije, obezbijedila opremu koja je neophodna za učenje na daljinu.

Zahvaljujući podršci kroz programe Romskog obrazovnog fonda i Evropske komisije obezbjedjeno je 60 tableta vrijednih 5.500 eura. Oprema će biti dodjeljenja za 40 srednjoškolaca u završnim razredima i 20-oro djece u osnovim školama osmog i devetog razreda koji nemaju opremu za učestvovanje u nastavi na daljinu.

Tableti su nabavljeni od Crnogorskog telekoma po nabavnim cijenama, a posebnu zahvalnost izražavamo Crnogorskom Telekomu koji je i obezbjedio 60 SIM kartica sa 30 GB interneta mjesečno za naredna dva mjeseca.

Pored toga što je cilj donacije bio obezbjeđivanje mogućnosti za praćenje nastave učenika iz porodica koje nisu u mogućnosti da same nabave neophodnu opremu, i imajući u vidu i to da je proces digitalizacije bio neminovan i u „redovnim” uslovima života, svrha ove donacije takođe je i napredovanje u korišćenju moderne tehnologije od strane učenika iz romske populacije.

Prema istraživanju o dustupnosti kompjuterske opreme kod romskih učenika koje je NVO Mladi Romi sprovela početkom aprila ove godine na uzorku od 250 učenika dobili smo sledeće podatke

Od ukupnog broja učenika srednjih škola koji su naši korisnici (115) ukupno njih 88 nema u kući laptop ili kompjuter. Kada je u pitanju osnovna škola, istraživanjem je obuhvaćeno 130 učenika osmih i devetih razreda, i od tog broja, 120 učenika nema u kući laptop ili kompjuter (92,3%),

Kupovina tableta za 60 učenika osnovnih i srednjih škola jedna je od prilagodjenih aktivnosti u sklopu projekta „Unapređenje osnovnog obrazovanja – prvi korak ka kvalitetnom srednjem obrazovanju“, koji finansira Romski obrazovni fond, kao i projekta „Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“, koji finansira Evropska unija posredstvom Romskog obrazovnog fonda, a NVO Mladi Romi je nacionalna partnerska organizacija za Crnu Goru.

U navedenim projektima angažovano je 79 nastavnika mentora koji tokom školske godine, a i tokom nastave na daljinu pružaju mentorsku podršku za ukupno 130 učenika u osnovnoj i 115 učenika u srednjoj školi.

NVO Mladi Romi nastaviće sa aktivnostima podrške romskoj djeci, posebno u dijelu obezbjedjivanja tehničke opreme koja će im i nakon novonastale situacije biti korisna.

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi