Konferencija: Ekonomsko osnaživanje Roma

  • Štampa

Ekonomsko osnazivanjeVlada Crne Gore i Sekretarijat Dekade Roma organizovali su dvodnevnu konferenciju (17 – 18. jun) "Ekonomsko osnaživanje Roma" koja je okupila oko 70 predstavnika Vlade, međunarodnih i nevladinih organizacija.

Ovo je bila posljednja tematska konferencija u sklopu crnogorskog predsjedavanja Dekadom.  

Struktura konferencije bila je podijeljena u 7 panel diskusija. Učesnici konferencije su diskutovali o najboljim praksama i programima, mogućnostima osnaživanja i zapošljavanja mladih Roma, lokalnim projektima i drugim pitanjima od važnosti za integraciju Roma. Predstavljeni su brojni nacionalni i međunarodni projekti, dat je pregled stanja na tržištu rada, te prepreke u zapošljavanju Roma. Diskutovane su i buduće perspective u pravcu poboljšanja položaja ove populacije. 

Glavni zaključak je da vlade nisu bile u stanju da se efikasno pozabave diskriminacijom u ovoj oblasti , kao i da su neophodne efikasnije mjere i institucije kako bi se ublažili postojeći problemi. Po mišljenju predstavnika Sekretarijata Dekade, kratkoročni projekti su se pokazali skupim i neodrživim, stoga je neophodno implementirati dugoročne aktivnosti i programe, koje bi doprinijeli izgradnji povjerenja i ostvarenju održivih rezultata.  

Preuzimite zapisnik sa konferencije.