Seminar: Integracija RE populacije u Crnoj Gori – Lokalni pristup, konkretan pristup

Seminar-o-pitanjima-Romske-populacije-1006-2014-Stefan-Labovic017Delegacija EU u Crnoj Gori je organizovala seminar na temu ključnih problema i ostvarenih rezultata u oblasti socijalne inkluzije romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori. Seminar je okupio predstavnike ministarstava, kao i relevantnih domaćih i međunarodnih organizacija koji se aktivno bave ovim pitanjem.

Učesnicima su se u uvodnom dijelu obratili Nj.E. Mitja Drobnič, ambasador Delegacije EU; Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava; Marta Garcia Fidalgo, viša savjetnica za politiku Roma u Generalnom Direktoratu za proširenje pri Evropkoj komisiji; kao i Nikola Dedeić, sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Predstavnici romskih i pro-romskih organizacija civilnog društva su dali svoj doprinos kroz konstruktivnu raspravu o najvažnijim pitanjima za pripadnike romske i egipćanske populacije, odnosno o pitanjima socijalne i zdravstvene zaštite, registracije raseljenih i interno raseljenih lica i regulisanja njihovog pravnog statusa, obrazovanja i zapošljavanja, sa posebnim osvrtom na kampove Konik I i Konik II.

Ovdje možete pronaći preporuke sa seminara. 

 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg