Održan trening za nastavnike-mentore

Naša organizacija je u saradnji sa organizacijom “Pedagoški Centar Crne Gore” organizovala trening za nastavnike-mentore romskim i egipćanskim učenicima koji pohađaju osme i devete razrede osnovne škole.

Trening je održan u periodu 21-22 februara 2020. godine, u hotelu Palas u Petrovcu.

Predavači na treningu su bili: doc. dr Biljana Maslovarić i Mr Marijana Blečić.

Trening je organizovan po programu “Zajednice učenja“, akreditovanim kod Zavoda za školstvo. Ono što je ideja ovakve obuke jeste da su škole zapravo zajednice učenja. Pored toga, naglašava se značaj saradnje same škole i lokalne zajednice.

Mentori su tokom dva dana treninga diskutovali sa predavačima o temama:

-          Stereotipi i predrasude kada su pitanju pripadnici RE zajednice, kao i njihovo obrazovanje

-          Karakteristike efikasne škole

-          Izazovi u radu školskih sistema

-          Nova paradigma obrazovanja, koja obuhvata: a) inkluzivno obrazovanje i pravo svakog djeteta na kvalitetno obrazovanje i b) demokratizaciju

Takođe su teme obuhvatale i:

-          Važnost uloge učitelja/nastavnika/mentora u obrazovanju djece

-          Pedagoško-metodičke aktivnosti; pedagoški kapaciteti nastavnika

-          Metodike rada u učionici sa djecom (važnost pozitivne i podsticajne atmosfere u učionici, korišćenje humora, davanje prostora svakom djetetu da se ispolji)

-          Načini za uključivanje djece iz RE zajednice u nastavu

Mentori su između sebe dijelili primjere dobre prakse i njihova iskustva u radu sa djecom iz RE populacije.

Treningu je prisustvovalo ukupno 29 mentora iz različitih škola i gradova u Crnoj Gori, u kojima se projekat sprovodi. Ovaj trening je okupio predstavnike ukupno 14 osnovnih škola iz 9 opština u Crnoj Gori.

         

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg