Sastanak sa konsultantom UNDP-a

Danas su kancelariju NVO Mladi Romi posjetili g. Igor Topalović, koordinator projekata, UNDP Crna Gora i g. Dotcho Mihailov, eksterni UNDP konsultant. Sastanku su ispred NVO Mladi Romi prisustvovali Samir Jaha, Dženita Brčvak i Saša Pavićević. 
 
Cilj ovog sastanka je bio prikupljanje primjera najbolje prakse i saznanja stečenih kroz iskustvo, kao i mogućnost razmjene naučenih lekcija i eventualne primjene u ostalim zemljama u kojima se sprovodi projekat "Regionalna podrška unaprjeđenju kapaciteta za ostvarivanje napretka u inkluziji Roma i Egipćana", a koji finasira UNDP. 
 
Izvršni direktor NVO Mladi Romi, govorio je o procesu i procedurama prilikom rješavanja lične dokumentacije za domicilne Rome i interno raseljena lica, te predstavio dosadašnje rezultate u ovoj oblasti. G. Jaha je govorio i o svom iskustvu tokom rada na projektu „Najbolje prakse za inkluziju Roma“, podržanom od strane OSCE/ODIHR, ali I o svom angažovanju u Delegaciji EU u Crnoj Gori i njemačkoj nevladinoj organizaciji HELP - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. 
 
Pored sastanka sa našom organizacijom, g. Mihailov se sastao i sa predstavnicima UNHCR-a, UNICEF-a, HELP-a, OSCE-a, EUD, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i relevantnih nevladinih organizacija koje se bave pitanjima Roma u Crnoj Gori. 
 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg