Posjeta romskom naselju Trlica

Trlica-cover

Predstavnici NVO Mladi Romi, Samir Jaha i Saša Pavićević, organizovali su 6. novembra još jednu posjetu romskom naselju Trlica u Pljevljima sa ciljem doprinošenja rješavanju pravnog statusa Roma, interno raseljenih lica, koja su nastanjena u ovoj opštini.

Istog  dana, organizovan je i sastanak sa direktorom Centra za socijalni rad u Pljevljima i sekretarom Crvenog krsta kako bi ih upoznali sa dosadašnjim radom naše organizacije na rješavanju licnih dokumenata.

Navedena aktivnost dio je projekta "Licna dokumenta – prvi korak ka ravnopravnosti", koji podržava UNDP kancelarija u Crnoj Gori.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg