AMARE: Prvi trening u Beranama, Nikšiću i Herceg Novom

AMARE-HN1

Koalicija NVO "Romski krug", NVO Humanitarac i NVO Mladi Romi organizovali su prvu seriju treninga u okviru projekta AMARE – Aktivne mjere za aktivne Rome i Egipćane, za učesnike iz Nikšića, Berana i Herceg Novog.

Prvi treninzi bili su posvećeni upoznavanju učesnika sa zakonodavnim okvirom politike integracije Roma i Egipćana na nacionalnom i lokalnom nivou. 

 Preuzmite: PowerPoint prezentaciju sa treninga

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg