TIRANA: Regionalni skup o stanovanju Roma

tirana

Na drugom regionalnom okruglom stolu o stanovanju Roma koji je održan 27 - 28. februara u Tirani, učestvovala je i delegacija iz Herceg Novog - potpredsjednik opštine, Jovan Subotić, sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Vesna Samardžić i predstavnici Roma - Samir Jaha i Almir Tahiri.  

Ovim okruglim stolom okončan je projekat  "Najbolje prakse za integraciju Roma na zapadnom Balkanu" koji je finansirala Evropska Unija, a implementirao OEBS - Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Predstavnici naše opštine imali su priliku da predstave rezultate lokalne studije stanovanja romske i egipćanske populacije u Opštini Herceg Novi na sastanku radne grupe za učešće u procesima  planiranja. Studija je u protekloj godini urađena u saradnji sa NVO Mladi Romi, CEDEM-om, i Fondacijom za otvoreno društvo iz Budimpešte. Menadžer projekta ove studije ispred Opštine Herceg Novi bio je Jovan Subotić. Studija je u Tirani izuzetno dobro prihvaćena, uz odavanje priznanja za dobar rad i podsticaje za daljim aktivnostima u ovoj oblasti.

Ova studija naći će se i pred odbornicima Skupštine opštine na  sjednici koja je zakazana za 11. mart. U njoj je dat detaljan prikaz stanovanja Roma u opštini Herceg Novi uz set preporuka za dalje aktivnosti u ovoj oblasti. Ovaj dokument će poslužiti i kao osnova za sledeće međunarodne projekte sa ciljem jačanja integracije Roma i unaprjeđenja njihovih stambenih uslova. 

Istraživanjem je ustanovljeno da u našoj opštini živi 319 lica romske ili egipćanske nacionalnosti u ukupno 56 romskih domaćinstava.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg