Saradnja između NVO Mladi Romi i NVO Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka MAPSS

  • Štampa

Izvršni direktor nevladine organizacije Mladi Romi Samir Jaha i predsjednica NVO Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka (MAPSS) Mina Međedović, 24.12.2018, potpisali su Memorandum o saradnji između NVO Mladi Romi i NVO Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka.

NVO Mladi Romi je organizacija koja teži unaprijeđivanju i zaštiti socijalnih, ekonomskih i političkih prava Roma u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta, s posebnim akcentom na povezivanje i podsticanje mladih ljudi u romskoj zajednici na konkretne akcije i inicijative, osposobljavanje tinejdžera za razvijanje individualnih potencijala u korist ličnog i kolektivnog napretka. Polazeći od toga da su ciljevi obje organizacije podsticanje mladih i njihovog aktivizma u donošenju odluka u društvu, uvažavajući međusobnu autonomiju, potpisan je Memorandum o saradnji.

Memorandum je potpisan u cilju unaprijeđenja i formalizovanja saradnje, a predstavlja osnovu za pokretanje i sprovođenje zajedničkih inicijativa usmjerenih na poboljšanje uslova mladih Romske i većinske populacije u Crnoj Gori.

Potpisnici sporazuma su se saglasili da će se saradnja zasnivati na principima partnerstva, međusobnog povjerenja, u duhu kolegijalnosti i ravnopravnog odnosa. Potpisnice će zajedničkim aktivnostima raditi na ostvarenju ciljeva organizacija. Kroz redovnu komunikaciju i obavještavanje, saradnja će se takođe odnositi na međusobnu promociju projekata i aktivnosti, kao i na prijedloge zajedničkih aktivnosti, s posebnim fokusom na izvođenje simulacija parlamentarnih debata na Univerzitetu Crne Gore.

 

Foto2.jpg