Trening o simulacijama parlamentarnih debata u okviru programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”

Trening o simulacijama parlamentarnih debata održan je od 15. do 17. februara u hotelu ''Palas'' u Petrovcu. Ovo je četvrti trening organizovan u okviru programa studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”, a uslijedio je nakon treninga o demokratiji i ljudskim pravima, političkom sistemu Crne Gore i javnim politikama, i o odnosima s javnošću.

Ovaj događaj je okupio 21 učesnika, studente i aktiviste iz romske i većinske populacije. Obzirom da je jedan od ciljeva projekta unaprijediti uključivanje mladih Roma i studenata u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore, svrha treninga je bila edukacija o simulacijama parlamentarnih debata, jer je jačanje retoričkih sposobnosti prilikom javnog nastupa jedan od načina koji doprinosi osnaživanju studentskog aktivizma u procesu donošenja odluka.

Predavanje kao i praktični dio trodnevnog treninga su vodili predavači Irena Gigović i Aleksandar Drekalović. Trening se sastojao iz prezentacija, interakcije sa učesnicima, specifičnih primjera kao i vježbi na kojima se najbolje primjenjivalo stečeno znanje. Predavači su se potrudili da prenesu znanja o osnovnim formatima debatovanja, principima kao i samom značaju parlamentarne debate. Dio treninga je bio posvećen vježbama prilikom kojih su učesnici imali zadatak da govore o različitim aktuelnim temama u različitim formatima koje su prethodno usvojili. Sprovedena je skraćena verzija parlamentarne debate u cilju podsticanja kritičkog rasuđivanja, jasnog definisanja problema, kao i jačanja retoričke sposobnosti prilikom javnog nastupa.

Kroz sljedeće faze projekta, odnosno simulacije parlamentarnih debata, koje će uslijediti u martu i aprilu, nastaviće se edukacija studenata - učesnika programa.

       

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi