Simulacija parlamentarne debate na Fakultetu političkih nauka

  • Štampa

Programom studentskog aktivizma “GLAS STUDENTIMA”, nastavlja se implementacija projekta „Ujedinjeni možemo više- glas studentima, podrška radnicima!“, i to izvođenjem simulacije parlamentarne debate, na Fakultetu političkih nauka, u Podgorici, 9. i 10. marta 2019. godine. Događaju su prisustvovali studenti i aktivisti iz romske i većinske zajednice. Svrha ovog događaja je da podstakne učesnike na kritičko razmišljanje, razvije njihove retoričke sposobnosti i osposobi ih za učešće u parlamentarnoj debati, kako bi na što efikasniji način uticali na proces donošenja odluka i kreiranje javnih politika, koje se između ostalog tiču pitanja Roma, socijalnih pitanja, kao i manjinskih prava.

Tokom rada na Fakultetu političkih nauka učesnici su podijeljeni u četiri grupe, koje predstavljaju fiktivne političke partije: Socijaldemokratska ideja, Narodna pravda, Rame uz rame, kao i Ujedinjena socijaldemokratska partija. Svaka partija je odabrala svog lidera. Učesnici su osmislili programe partija po kojima će se definisati i razlikovati od drugih partija, kao i voditi tokom predlaganja amandmana Zakona o kojem je bila rasprava. Pored četiri partije, određeni učesnici su predstavljali poslanički klub koji se sastojao od tri nezavisna poslanika. Tema, odnosno zakon o kojem se raspravljalo na simulaciji parlamentarne debate ova dva dana je bio Zakon o mladima iz 2016., sa dopunama i izmjenama iz 2018. godine. Tokom debate, učesnici su imali priliku da vide kako funkcioniše unutarpartijsko i međupartijsko pregovaranje, kao i da učestvuju u glasanju i raspravi koje je uslijedilo na samom kraju izvođenja simulacije.

Trening je završen dodjeljivanjem nagrada- pehara za učesnike. Nagrade su dodjeljivane za najboljeg govornika, pregovarača, lidera, kao i najbolji tim. Simulacije parlamentarne debate će se nastaviti na pravnom fakultetu, a završna simulacija će uslijediti na Svjetski dan Roma 8. aprila, u Parlamentu Crne Gore.