Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada

Projekat „Povećanje pristupa i učešća romskih[1] učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“ je regionalni projekat koji finansira Evropska Unija, a koji NVO Mladi Romi, kao nacionalna partner organizacija, sprovodi posredstvom organizacije REF (Roma Education Fund; Romski obrazovni fond). S obzirom na to da je ovo regionalni projekat, on se sprovodi i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana: Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Kosovu[2], Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, kao i u Turskoj.

U saradnji sa partnerima (Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Centar za stručno obrazovanje, Zavod za školstvo, Zavod za zapošljavanje) NVO Mladi Romi će raditi na poboljšanju školskog uspjeha i zapošljivosti romskih i egipćanskih učenika koji pohađaju srednju školu. Ono što se želi postići ovim projektom jeste:

-          Povećana stopa završavanja srednje škole učenika RE populacije

-          Povećana stopa zapošljavanja mladih Roma i Egipćana koji su završili srednju školu

-          Povećana stopa RE učenika koji su nastavili obrazovanje i upisali fakultete

Ovo će biti postignuto kroz obezbjeđivanje finansijske podrške za učenike, pružanje mentorstva, kao i kroz pružanje prilike za obavljanje prakse i sticanje radnog iskustva nakon završetka srednje škole.

Planirano trajanje projekta je tri godine. U okviru toga, tokom svake školske godine:

-          50 učenika će biti stipendirano

-          Za 50 učenika će biti određeni mentori koji će pratiti njihov rad

-          12 učenika će imati priliku da obave praksu u nekoj od odabranih organizacija

Budžet projekta za jednu školsku godinu iznosi 31 800 eura. Iznos predviđen za stipendije je 15 000 eura, a za mentorstvo iznosi 9 450 eura godišnje.

Glavne aktivnosti predviđene projektom:

-          Objavljivanje javnog poziva za učenike i odabir učenika za školarinu

-          Sastanak i potpisivanje ugovora sa primaocima stipendije

-          Objavljivanje javnog poziva za selekciju mentora - profesora koji će pružati podršku učenicima RE populacije

-          Organizovanje info-sesija na kojima će se učenici romske i egipćanske populacije obavijestiti o mogućnostima za zapošljavanje (u Podgorici, Nikšiću, jednom primorskom i jednom gradu na sjeveru Crne Gore)

-          Organizovanje treninga na kojima će učenici učiti o građenju vještina neophodnih za traženje posla

-          Organizovanje posjeta poslodavcima kod kojih će oni koji su završili srednju školu moći obavljati praksu u trajanju od 6 mjeseci

-          Odabir učenika koji će odrađivati praksu, praćenje sprovođenja prakse

Projekat i ostvareni rezultati biće predstavljeni zainteresovanim stranama i široj javnosti u okviru dvije konferencije koje će biti organizovane na početku i na kraju sprovođenja projekta.


[1]Kao što se najčešće koristi u dokumentima i diskusijama Evropske unije, termin "Rom" u ovom kontekstu odnosi se na ljude koji se izjašnjavaju kao Romi, Putnici, Manuši, Aškalije, Egipćani, Sinti i drugi, bez namjere da se negiraju specifičnosti ovih grupa. 

[2] Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i usklađuje se sa UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi