Waste no chance! - Unapređenje zapošljivosti i radnih prava Roma sakupljača sekundarnih sirovina

Projekat „Waste no chance“! ima za cilj da doprinese inkluziji rada i boljim uslovima rada Roma sakupljača sekundarnih sirovina. Pružiće izgradnju kapaciteta jedne od najugroženijih grupa nezaposlenih lica koja pripadaju romskoj manjini i nude održiva rješenja i institucionalne mehanizme u tom pogledu.

Specifični cilj projekta je poboljšanje radnih prava i produktivnosti Roma i ne Roma sakupljača sekundarnih sirovina kroz izgradnju kapaciteta i asocijaciju i biće postignut postizanjem očekivanih rezultata navedenih u nastavku, stvaranjem specifičnih koristi za svaku ciljnu grupu i korisnika, kao što slijedi:

1) Poboljšano znanje i zdravstvena zaštita sakupljača sekundarnih sirovina kroz obezbjeđivanje opreme i obuka o mjerama zaštite na radu;
2) Povećana konkurentnost i povećana produktivnost sakupljača sekundarnih sirovina kroz udruživanje i ciljane obuke;
3) Izrađeno lokalno partnerstvo između sakupljača sekundarnih sirovina, poslovnih kompanija i lokalnih vlasti.

Partneri projekta imaju pažljivo kreirane aktivnosti kako bi se podudarili i postigli navedeni i očekivani rezultati, uzimajući u obzir opšte potrebe Roma sakupljača sekundarnih sirovina, na osnovu dugogodišnjeg iskustva u datoj oblasti i nalaza tokom pripreme projekta.

Ovaj projekat predlaže konkretne aktivnosti za povećanje kapaciteta i podizanje nivoa učešća Roma sakupljača sekundarnih sirovina u procesu njihovog uključivanja i razvoja poslovanja.
Naime, Romi sakupljači sekundarnih sirovina će biti uključeni u proces obuke, učestvovati u procesima nabavke i na kasnijim sastancima sa relevantnim lokalnim vlastima. Učešće u projektnim aktivnostima doprinijeće poboljšanju njihovih ličnih komunikacionih vještina i umrežavanju sa drugim kolegama i relevantnim institucijama, koje takođe doprinose izgradnji njihovog samopouzdanja, što je vrlo važno za ljude iz marginalizovanih zajednica sa slabom ekonomskom moći.
Romi sakupljači sekundarnih sirovina će poboljšati svoje znanje i kapacitete u oblasti zaštite zdravlja, mjera zaštite na radu, korišćenja socijalnih i ekonomskih prava putem sindikalne organizacije, a posebno u finansijskom upravljanju i tržišnim procesima.
Predstavnici USSCG-a će biti odgovorni za pružanje tehničke pomoći i prenošenje znanja na sakupljače sekundarnih sirovina, koji će se upoznati sa ovim mehanizmom kroz prilagođene obuke i konsultacije. Uspostavljanje sindikata sakupljača sekundarnih sirovina imaće višestruki efekat u odnosu na Uniju slobodnih sindikata Crne Gore. To će dovesti nove članove u ovu krovnu organizaciju, ojačati je i donijeti nove perspektive.
Kao rezultat sveukupne i sveobuhvatne akcije, članovi romske zajednice će biti proaktivniji u pogledu oblikovanja svoje budućnosti; mogućnosti za njihovu socijalnu i radnu inkluziju će se povećati, a jaz između njih i ostatka stanovništva će se smanjiti kao rezultat njihovog značajnijeg učešća u javnom i političkom životu Crne Gore.
Projekat "Waste no chance!" finansijski podržava EU kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), Operativni program - Razvoj ljudskih resursa za 2012-2013 (Implementacija projekata obuke i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i RE populacije)
Ugovorni autoritet: Ministarstvo finansija, Direkcija za finansije i ugovaranje sredstava EU za pomoć.

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi