Lična dokumentacija – prvi korak ka jednakosti 2

Kancelarija UNDP u Crnoj Gori je 2008. godine pokrenula ovaj projekat uz finansijsku podršku Švedske agencija za međunarodni razvoj (SIDA). Ovaj nacionalni projekat dio je šireg regionalnog projekta, kojim upravlja Regionalni centar UNDP u Bratislavi.

Opšti cilj projekta je smanjenje siromaštva RAE populacije radi njihovog održivog i većeg uključivanja u društvo, boljih prilika za zapošljavanje i razvojnih mogućnosti.

NVO Mladi Romi bila je partner na realizaciji projekta „Pomoć rezidentnim Romima u sticanju ličnih dokumenata“.

Iz perspektive Roma, administrativne procedure za izdavanje ličnih dokumenata su i komplikovane i skupe. Po nalazima NVO Mladi Romi troškovi u prosjeku po jednoj osobi su iznosili 580 eura.

Projekte za lična dokumenta podržane od UNDP-a, NVO Mladi Romi je sprovodila od sredine 2008. do kraja 2011. godine. U pomenutom periodu, pribavljeno je i finansirano preko 5000 različitih dokumenata u zemlji porijekla – Srbiji, kao i Crnoj Gori.

Projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i relevantnim lokalnim vlastima, kao i organizacijama romskog civilnog društva.

undp

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi