NVO Mladi Romi organizovala sastanak sa mentorima i predstavnicima kancelarije Unicefa

  • Štampa

NVO Mladi Romi 24. marta održala je online sastanak sa predstavnicama kancelarije Unicefa i mentorkama iz nekoliko škola u Crnoj Gori.

sastanak 1

 

Nakon uvodne riječi i predstavljanja organizacija i mentorki, razgovarano je o inicijativi „Podrška u učenju za srednjoškolce romske i egipćanske populacije“ koju NVO Mladi Romi sprovodi pod pokroviteljstvom Unicefa, izazovima, uticaju korona virusa na obrazovanje romsko-egipćanskih učenika.

Mentorke su govorile o važnosti mentorske podrške, poznavanja socio-ekonomskog položaja učenika kako bi se na pravi način moglo pristupiti daljim koracima u cilju socijalizacije i pružanja podrške u učenju.

Istaknuto je da učenicima više odgovara nastava uživo jer imaju kontakt sa mentorima, drugarima iz škole i lakše usvajaju znanja, za razliku od online metode kada imaju tehničke poteškoće za praćanje časova.

Zaključeno je da je neophodna sinergija svih institucija, saradnja između sektora, a učenicima u kovid uslovima još snažnija podrška predstavnika škole.