Shema malih grantova 2019: Održana obuka za narativno i finansijsko izvještavanje i potpisan ugovor sa organizacijom ''Romi sa sjevera''

Predstavnici NVO ''Mladi Romi'' posjetili su 2 romske organizacije iz Bijelog Polja: ''Romi sa sjevera'' i ''Romski pokret''. Povod posjete bio je potpisivanje ugovora za dodjelu sredstava iz sheme malih grantova, kao i obuka članova organizacije o narativnom i finansijskom izvještavanju o sprovođenju projekta.

 

Tom prilikom, projektni tim obučio je članove ove dvije organizacije o EU pravilima vezanim za finansijski menadžment, o komponentama finansijskog izvještavanja i finansijskoj dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz svaku aktivnost. Takođe, projektni tim predstavio je pravila narativnog izvještavanja i pravila vidljivosti prilikom organizacije aktivnosti i kreiranja projektnih materijala. Predstavnicima ove dvije organizacije uručene su i brošure ''Kriterijumi transparentnosti i vidljivosti nevladinih organizacija'' u čijoj izradi je NVO ''Mladi Romi'' učestvovala kao dio međunarodne ERGO mreže.

Cilj projekta ''Izgradnja kapaciteta romskog civilnog sektora'' koji je podržan sredstvima u iznosu od 3018,00 eur je jačanje kapaciteta romskog civilnog sektora na teritoriji opštine Bijelo Polje, radi veće uključenosti u praćenje i realizaciju aktuelnog Lokalnog akcionog plana za integraciju Roma u opštini Bijelo Polje, kao i njihovo učešće u kreiranju budućih strateških dokumenata koji su od značaja za romsku zajednicu.

Pružanje podrške nevladinim organizacijama kroz shemu malih grantova sprovodi NVO ''Mladi Romi'' kao nacionalni partner u regionalnom projektu ''Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj'', koji finansira Evropska unija.

 

   

 

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi