Fatima Naza

 

Fatima Naza prepoznata je romska aktivistkinja i jedna od začetnica ženskog romskog aktivizma u Crnoj Gori. U civilnom sektoru angažovana je od 2004. godine. Kroz angažman u organizacijama civilnog sektora učestvovala je u sprovođenju preko 60 projekata i aktivno radila na terenu sa zajednicom, s posebnim fokusom na borbu protiv ranih i prisilnih dječjih brakova. Fatima je jedna od osnivačica nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića i ženske romske mreže ''Prva''. Kao priznanje za svoj rad, Fatima je izabrana za dobitnicu Anna Lindh nagrade za liderstvo i žensko učešće za 2012.godinu, koju dodjeljuje Fondacija Anna Lindh iz Švedske. Trenutno je na drugoj godini Pedagoškog fakulteta, na smjeru Predškolsko vaspitanje. Fatima je u NVO ''Mladi Romi'' angažovana kao asistentkinja na projektu ''Ujedinjeni možemo više - glas studentima, podrška radnicima!''. 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg