Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 predstavlja jedinstveni izraz političke posvećenosti evropskih država da eliminišu diskriminaciju Roma i smanje neprihvatljive razlike između Roma i ostatka društva. Dekada se fokusira na prioritetne oblasti: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i stanovanje, pri čemu obavezuje vlade da uzmu u obzir i druga osnovna pitanja, kao što su siromaštvo, diskriminacija i rodna ravnopravnost. 

Dekada je međunarodna inicijativa koja okuplja vlade, međuvladine i nevladine organizacije, kao i romsko civilno društvo.

Dvanaest zemalja trenutno učestvuje u Dekadi: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Rumunija, Slovačka, Srbija i Španija. Slovenija i SAD imaju status posmatrača.

Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 funkcioniše u skladu sa usvojenim uslovima i zadacima Dekade (Terms of Reference). Osnovni elementi na kojima se zasniva rad Dekade su sljedeći: nacionalni akcioni planovi, koordinacija politika, razmjena iskustava, revizija i demonstracija napretka, učešće Roma u procesu donošenja odluka, kao i pružanje informacija i stručne podrške.

Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 nije još jedna u nizu institucija, tijelo ili fond. Države članice Dekade moraju da obezbijede sredstva i realociraju nacionalne budžete kako bi se postigli rezultati, a takođe moraju i uskladiti svoje planove sa finansijskim instrumenatima multinacionalnih, međunarodnih i individualnih donatora.

Sve informacije o Dekadi možete naći na sljedećoj web adresi: www.romadecade.org

Sastanak sa DG NEAR

dg-near

Predstavnici Mreže kontakt organizacija Dekade i Sekretarijata Dekade imali su poseban sastanak sa gđom Martom Garcia Fidalgo, koordinatorkom za romska pitanja u Generalnom direktoratu EU za politiku susjedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR), sa kojom su razgovarali o budućem učešću civilnog društva u novoj inicijativi za integraciju Roma.

Opširnije...

Prezentacija Izvještaja o analizi projekata Dekade

DI-26nov

Danas je u hotelu Ramada u Podgorici organizovan skup povodom predstavljanja Izvještaja o analizi projekata Dekade inkluzije Roma. Prezentaciju su organizovali Fondacija Sekretarijata Dekade inkluzije Roma i NVO Mladi Romi iz Herceg Novog.

Opširnije...

SKOPLJE: Sastanak kontakt organizacija Dekade

DPF-Skopje

Predstavnici NVO Mladi Romi, Samir Jaha i Dženita Brčvak, učestvovali su na 4. sastanaku mreže kontakt organizacije Dekade, koji je održan u Skoplju od 19. do 21. novembra.

Opširnije...

Radionica: Inkluzivno obrazovanje bez diskriminacije

Emrah-SA

U Sarajevu je od 17. do 18. novembra 2014. godine organizovana regionalna tematska radionica pod nazivom „Inkluzivno obrazovanje bez diskriminacije“. Radionicu su organizovali Sekretarijat Dekade inkluzije Roma, Focal Point Dekade za BiH / Kali Sara Romski informativni centar, UNICEF, OEBS Misija u BiH, dok je Caritas obezbijedio podršku kroz kofinansiranje. 

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi