Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 predstavlja jedinstveni izraz političke posvećenosti evropskih država da eliminišu diskriminaciju Roma i smanje neprihvatljive razlike između Roma i ostatka društva. Dekada se fokusira na prioritetne oblasti: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i stanovanje, pri čemu obavezuje vlade da uzmu u obzir i druga osnovna pitanja, kao što su siromaštvo, diskriminacija i rodna ravnopravnost. 

Dekada je međunarodna inicijativa koja okuplja vlade, međuvladine i nevladine organizacije, kao i romsko civilno društvo.

Dvanaest zemalja trenutno učestvuje u Dekadi: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Rumunija, Slovačka, Srbija i Španija. Slovenija i SAD imaju status posmatrača.

Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 funkcioniše u skladu sa usvojenim uslovima i zadacima Dekade (Terms of Reference). Osnovni elementi na kojima se zasniva rad Dekade su sljedeći: nacionalni akcioni planovi, koordinacija politika, razmjena iskustava, revizija i demonstracija napretka, učešće Roma u procesu donošenja odluka, kao i pružanje informacija i stručne podrške.

Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 nije još jedna u nizu institucija, tijelo ili fond. Države članice Dekade moraju da obezbijede sredstva i realociraju nacionalne budžete kako bi se postigli rezultati, a takođe moraju i uskladiti svoje planove sa finansijskim instrumenatima multinacionalnih, međunarodnih i individualnih donatora.

Sve informacije o Dekadi možete naći na sljedećoj web adresi: www.romadecade.org

SARAJEVO: Konferencija o integralnom modelu stanovanja i zapošljavanja za Rome

Sarajevo-18maj2015

Sekretarijat Dekade inkluzije Roma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i centralna organizacija Dekade za BiH, Romski informativni centar Kalisara, organizovali su međunarodnu konferenciju pod nazivom „Integralni pristup socijalnom uključenju Roma kroz stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje“. Međunarodna konferencija je organizovana u Sarajevu, 18 – 20. maja.

Opširnije...

Radni sastanak NVO - DFP 2015

NVO-15maj

Danas je u Kancelariji NVO Mladi Romi u Podgorici održan sastanak nevladinih organizacija koje se bave  unaprjeđenjem položaja Roma i Egipćana u Cnoj Gori, a koji je se organizuje u okviru projekta "Centralna organizacija Dekade 2015". Ovaj projekat podržava Sekretarijat Dekade za inkluziju Roma.

Opširnije...

Sastanak DFP mreže u Istanbulu

DSC 1598

Četvrti sastanak DFP (Decade Focal Point) mreže, koju čine organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana, Španije, Češke Republike, Slovačke, Rumunije i Mađarske, održan je u Istanbulu od 20 - 25. aprila. Dženita Brčvak, predstavnica NVO Mladi Romi, učestvovala je na sastanku. 

Opširnije...

Evropska platforma za inkluziju Roma – put naprijed

banner-romaplaform2015 2

Deveta sjednica Evropske platforme za inkluziju Roma „The Way Forward“ održana je 16/17. marta u Briselu. Evropska platforma za inkluziju Roma okupila je predstavnika nacionalnih vlada, Evropske unije, međunarodnih organizacija i romskog civilnog društva.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi