Numanović: Svi da se angažuju za integraciju Roma [RTCG]

RTCG 4apr2013

Ministar ljudskih i manjinskih prava Suad Numanović kazao je da je za viši stepen socijalne integracije Roma u crnogorsko društvo, osim rada Vlade, potreban maksimalan angažman i drugih aktera, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija.

Numanović je, povodom 8. aprila Svjetskog dana Roma organizovao prijem za predstavnike Romskog savjeta i romskih nevladinih organizacija.

„Kao veoma ranjiva populacija, niskog obrazovnog i socijalnog nivoa, oduvijek su bili marginalizovana grupacija kojoj nije posvećivana potrebna pažnja“, ocijenio je on.

Numanović je rekao da se novim pristupom Vlade i svih socijalnih partnera na poslu poboljšanja statusa romske populacije, iskreno teži prekidanju začaranog kruga marginalizacije i siromaštva te populacije i njihovoj punoj integrisanosti u crnogorsko društvo.

„Za postizanje što višeg stepena socijalne integracije Roma u crnogorsko društvo, pored Vlade, potreban je maksimalan angažman i drugih aktera, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija“, smatra on.

Numanović je podsjetio da se od Prvog svjetskog kongresa Roma u Londonu 1971.godine, kada je usvojeno ime naroda, a nešto kasnije i romska himna i zastava kao i jezička ravnopravnost svih romskih dijalekata, 8.april obilježava kao Svjetski dan Roma.

Izvor: http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/8001/numanovicsvi-da-se-angazuju-za-integraciju-roma.html

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg