Članci

Kvartalni sastanak sa predstavnicima/ama NVO

KvartalniSast

Danas je u prostorijama Ministarstva održan sastanak predstavnika ministarstva i petnaest NVO koji se bave pitanjima zaštite i unaprjeđenja  manjinskih prava. Naime,  jedna od redovnih aktivnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava je i saradnja sa nevladinim sektorom, razmjena mišljenja i sugestija u vezi sa unaprjeđenjem i zaštitom ljudskih i manjinskih prava.

Sastanku su prisustvovali predstavnici/e sljedećih organizacija: Centar za liberalne studije, Hrvatsko građansko društvo, Muslimanski građanski forum, Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške, Humanitarac iz Nikšića, Matica Muslimanska, Unolibertas, Institut alternative, Građanska Alijansa, Mladi Romi iz Herceg Novog, 4Life, Romski krug iz Nikšića, Centar za građansko obrazovanje, Forum Bošnjaka, Juventas. 

U ime Ministarstva generalni direktor Direktorata za zaštitu manjinskih prava i sloboda, Leon Gjokaj je pozdravio prisutne i zahvalio im se na odazivu u tolikom broju. Fikret Ljuljanović, kao ospba koja je zadužena za saradnju sa nevladinim sektorom, upoznao je prisutne sa realizovanim aktivnostima Ministarstva iz oblasti zaštite i unaprjeđenja manjinskih prava.

Predstavnici/e nevladinih organizacija su konstatovali da je saradnja koju ostvaruju sa Ministartsvom za ljudska i manjinska prava uspješna i ocijenili današnji sastanak kao veoma konstruktivan. Na sastanku se diskutovalo o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o manjinskim pravima i slobodama, obrazovanju pripadnika/ca manjinskih naroda, zapošljavanju i očuvanju kulturnog nasljeđa manjinskih naroda u Crnoj Gori. Takođe, razmatrana je i tema unapređivanja informisanosti manjina na svom jeziku.

U interaktivnom dijalogu razmjenjena su mišljenja oko najvažnijih pitanja koja istaknuta na današnjem sastanku i iznijeti su predlozi za nastavak dalje saradnje.

U ime NVO Mladi Romi, sastanku je prisustvovala Dženita Brčvak.

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi