Članci

Prezentacija Izvještaja o analizi projekata Dekade

  • Štampa

DI-26nov

Danas je u hotelu Ramada u Podgorici organizovan skup povodom predstavljanja Izvještaja o analizi projekata Dekade inkluzije Roma. Prezentaciju su organizovali Fondacija Sekretarijata Dekade inkluzije Roma i NVO Mladi Romi iz Herceg Novog.

Izvještaj je predstavila Aleksandra Bojadžieva, menedžerka projekata u Fondaciji Sekretarijata Dekade, a prezentaciji su prisustvovali predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori, UNICEF-a, UNDP-a, HELP-a, ministarstava, opština, te predstavnici nevladinih organizacija koje se bave inkluzijom Roma. 

Decade Intelligence, kakav je originalni naziv projekta, je projekat Fondacije Sekretarijata Dekade inkluzije Roma koji je imao za cilj mapiranje i procjenu uspješnosti implementiranih projekata usmjerenih na poboljšanje integracije Roma u 12 zemalja učesnica Dekade 2005 – 2015. Ukupno je mapirano 314 projekata, od čega su 42 bila predmet dublje analize. Ključni proizvod projekta je izvještaj u kom su prikazani i obrazloženi faktori uspješnosti i neuspješnosti projekata implementiranih u sklopu Dekade.

Projekti prikupljeni unutar Izvještaja imaju prosječnu procjenu od 16 poena (od maksimalnih 30). Ovo pokazuje da su projekti unutar Dekade bili dovoljno dobri da postignu određeni napredak u pravcu ispunjenju ciljeva, ali nedovoljno dobri da proizvedu pravu promjenu na koju su se učesnice Dekade obavezale pristupivši ovoj incijativi.

Poređenjem različitih indikatora, učešće Roma je imalo najveći prosjek, što znači da su projekti za inkluziju Roma značajno uključili Rome u projektni ciklus. Takođe, izvještaj pokazuje da je princip “Ništa za Rome bez Roma” vrijednost Dekade, koja je najuspješnije promovisana. Sljedeći indikatori sa najvišim prosjecima su: geografska pokrivenost (2.9 poena), vidljivo smanjenje jaza između Roma i ne-Roma (2.6 poena) i prioriteti Dekade, te transverzalna područja (2.4 poena).

Indikatori sa najgorim ocjenama su oni o uključenosti vlada i nivou institucionalne uključenosti projektnih praksi (2.1 i 2.3 poena u prosjeku). Ovi indikatori sugerišu da vlade ne ulažu dovoljno napora na polju inkluzije Roma i da politička podrška na visokom nivou, predstavljena Deklaracijom Dekade, nije bila prevedena u zakon ili praksu. Veće zalaganje vlada, određivanje jasnih indikatora i inkoporiranje najboljih praksi je obavezno kako bi se postigla stvarna inkluzija. Inkluzija se ne može postići ako se glavna uloga u ovom procesu ostavi organizacijama civilnog društva ili međunarodnim organizacijama, jer su njima ograničeni i resursi i doseg. 

Izvještaj o analizi projekata u okviru Dekade je dostupan na crnogorskom, engleskom i romskom jeziku.