Članci

Radionica: Inkluzivno obrazovanje bez diskriminacije

Emrah-SA

U Sarajevu je od 17. do 18. novembra 2014. godine organizovana regionalna tematska radionica pod nazivom „Inkluzivno obrazovanje bez diskriminacije“. Radionicu su organizovali Sekretarijat Dekade inkluzije Roma, Focal Point Dekade za BiH / Kali Sara Romski informativni centar, UNICEF, OEBS Misija u BiH, dok je Caritas obezbijedio podršku kroz kofinansiranje. 

Cilj ove radionice je bio da se (i) ispita problem diskriminacije romske djece u obrazovanju; ( ii ) podstakne diskusija o institucionalnim mehanizmima i strukturi za sprovođenje i praćenje programa za borbu protiv diskriminacije i uključivanje romske djece u obrazovni proces; i (iii ) podijele lekcije i iskustva sprovedenih inicijativa u oblasti prevencije i borbu protiv diskriminacije u obrazovanju. 

Jedan od glavnih zaključaka konferencije jeste da je socijalna integracija kroz obrazovanje dugoročan proces, da se aktivne mjere i podsticaji državnih organa moraju poboljšati kako bi sva djeca imala jednako kvalitetno obrazovanje. Preporuke koje su proistekle iz ove radionice su: povećati broj djece uključene u obrazovanje; razvijati svijet romskih roditelja o značaju obrazovanja; podsticati i razvijati svijest o značaju predškolskog razvoja i obrazovanja; jačati kapacitete romskih predstavnika, te povećati stimulacione mjere države.

Emrah Jefkaj, predstavnik romskog civilnog društva je učestvovao na tematskoj radionici posredstvom NVO Mladi Romi, koja je kontakt organizacija Dekade u Crnoj Gori. 

 

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi