Posjeta članova Radne grupe za javni aktivizam mladih Direktoratu za mlade

Predstavnici NVO ''Mladi Romi'' i članovi Radne grupe za javni aktivizam mladih, posjetili su 19. juna Direktorat za mlade, u okviru Ministarstva sporta i mladih.Radna grupa je formirana u okviru projekta „Ujedinjeni možemo više- Glas studentima, podrška radnicima!“.

Opširnije...

Posjeta članova Radne grupe za javni aktivizam mladih instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Predstavnici NVO Mladi Romi i članovi Radne grupe za javni aktivizam mladih, posjetili su 12. juna instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda (Ombudsman). Radna grupa za javni aktivizam mladih formirana je od učesnika koji su pohađali Program studentskog aktivizma, u okviru projekta ''Ujedinjeni možemo više - Glas studentima, podrška radnicima!''

Opširnije...

Posjeta članova Radne grupe za javni aktivizam mladih Uniji slobodih sindikata Crne Gore

Predstavnici NVO ''Mladi Romi'' i članovi Radne grupe za javni aktivizam mladih, koja je formirana u okviru projekta „Ujedinjeni možemo više- Glas studentima, podrška radnicima!“, posjetili su 12. juna Uniju slobodnih sindikata Crne Gore, koja je naš partner na ovom projektu.

Opširnije...

NVO Mladi Romi potpisali Ugovor o kofinansiranju projekta „Ujedinjeni možemo više- Glas studentima, podrška radnicima”

Samir Jaha ispred NVO Mladi Romi danas je u prostorijama Ministarstva javne uprave potpisao Ugovor o kofinansiranju projekta „Ujedinjeni možemo više- Glas studentima, podrška radnicima”, koji je podržan iz fondova Evropske unije.

Projekat se sprovodi sa Unijom slobodnih sindikata Crne Gore. Implementacija projekta je otpočela 1. maja 2018., a trajaće do 31. decembra 2019. Cilj projekta je jačanje javnog aktivizma Roma i pripadnika većinske populacije u Crnoj Gori pružajući korisnicima edukaciju i smjernice o javnom aktivizmu u praksi, aktivnom političkom učešću i uticaju na proces donošenja odluka. Istovremeno, projektom će se ojačati sindikalni angažman zaposlenih Roma i pripadnika većinske populacije kroz nastavak uspostavljanja institucionalizovanih mehanizama i održivih rješenja za bolju zaštitu radnih, ekonomskih i socijalnih prava najugroženijih grupa radnika – onih koji rade na održavanju čistoće grada, koji su uglavnom pripadnici romske manjine.

Opširnije...

Info sesija u OŠ ''Božidar Vuković Podgoričanin''

Članovi tima NVO ''Mladi Romi'' posjetili su u petak, 7. juna 2019. godine osnovnu školu ''Božidar Vuković Podgoričanin''. Uz članove tima, sastanku su prisustvovali i studenti koji su članovi radne grupe ''Glas studentima'', formirane u sklopu projekta ''Ujedinjeni možemo više – glas studentima, podrška radnicima!''.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi