Projekat Podrška u učenju za srednjoškolce romske i egipćanske populacije

Ovim projektom obuhvaćeni su učenici prvog razreda srednje škole, u svim opštinama u kojima ima romsko-egipćanskih učenika – 20 škola u 12 opština u Crnoj Gori.

 

Ciljevi projekta su:

- Pružanje snažnije podrške učenicima radi smanjenja drop-outa

- Unaprijediti redovno pohađanje nastave i poboljšanje znanja i školskog uspjeha

- Bolja povezanost sa učenicima većinske populacije

 

Planirano je da se navedni ciljevi postignu kroz sljedeće aktivnosti:

- Program mentorske podrške sprovodi se za 75 učenika prvog razreda uz podršku 36 mentora, tj. nastavnika/psihologa, pedagoga koji prate rad učenika vodeći računa o njihovim specifičnim potrebama u cilju poboljšanja redovnosti pohađanja i povećanja motivacije za nastavak školovanja putem sedmičnih individualnih sesija

- Radionice u školama na kojima će treneri/predavači romskim i učenicima iz većinske populacije govoriti o vršnjačkom nasilju, reproduktivnom zdravlju, jačanju samopouzdanja.

- Vršnjačka podrška u učenju (Peer to peer support) organizuje se prvi put a cilj je socijalizacija, bolja interakcija romskih i učenika iz većinske zajednice. Predviđeno je da srednjoškolci iz većinske pomognu volonterski u učenju, savladavanju gradiva romsko-egipćanskim učenicima

Navedeni projekat Podrška u učenju za srednjoškolce romske i egipćanske populacije započeo je 1. novembra i trajaće do kraja juna 2021. godine, a podržan je od predstavništva Unicefa u Crnoj Gori.

Ukupni budžet projekta je 22.948 eura, a više od 50% iznosa predviđeno je za mentorstvo.

 

                    

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi