Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj

  • Štampa

Ovaj projekat je usmjeren na uspostavljanje struktura koje će olakšati romskom civilnom sektoru da aktivno učestvuje u lokalnoj i nacionalnoj politici i procesu donošenja odluka i uspostavljanje konstruktivnog  sistematskog dijaloga između vlasti i romskih nevladinih organizacija kako bi one mogle da utiču na proces integracije Roma, politiku socijalne inkluzije, smanjenje diskriminacije, međuetnički dijalog, društveno - ekonomski razvoj i prava građana. 

Akcija je fokusirana na nekoliko specifičnih ciljeva, i to:

  1. Ojačati profesionalnost, legitimitet i odgovornost (pro) romskih NVO za poboljšanje dugoročnog strateškog organizacionog planiranja;
  2. Ojačati kapacitete (pro) romskih organizacija da zajednički uspostave konstruktivan i sistematski dijalog sa vlastima, zahtijevajući od vlasti odgovornost za procese politike odlučivanja i implementacije predviđenih mjera;
  3. Poboljšati povjerenje, znanje i vještine rukovodstva mladih Roma da se zalažu za strukturne promjene u lokalnom javnom sektoru stvaranjem strateških partnerstava sa drugim NVO akterima, lokalnim institucijama, opštinama i kreatorima politika;
  4. Podstaći redovno umrežavanje (pro) romskih nevladinih organizacija na regionalnom i evropskom nivou i olakšati razmjenu znanja, vještina i kontakata sa povećanja i širenja njihovog uticaja na kampanje i proces zagovaranja. 

Ovaj projekat podržava Evropska komisija posredstvom IPA programa Civilno društvo i mediji 2014 - 2015, a implementiraju ga Roma Active Albanija (koordinator projekta), ERGO mreža (Belgija), OTAHARIN (Bosna i Hercegovina), NVO Mladi Romi (Crna Gora), RROMA (Makedonija), Organizacija romskih studenata (Srbija) i Nulta tolerancija (Turska).

 

                                                                  EU