Radionice za izradu nakita DORRA

  • Štampa

NVO Mladi Romi je u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje pokrenula Program obuke za izradu i prodaju nakita koji je trajao 45 dana, sa početkom od 1. avgusta. Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su kroz program javnih radova Zavoda za zapošljavanje.

U programu su učestvovale 4 nezaposlene mlade osobe iz romske zajednice (Zarija Gaši, Senada Ahmetaj, Indire Rama i Arijana Ahmetaj). 

Veliku podršku i pomoć za realizaciju programa, koji se po prvi put organizuje u Herceg Novom za romsku zajednicu, dobili smo od njemačke međunarodne organizacije HELP - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. i njihovog predstavništva u Podgorici. Imajući u vidu da je ovaj projekat doprinio smanjenju nezaposlenosti i povećanju konkurentnosti pripadnica romske populacije, NVO Mladi Romi je obezbijedila sredstva za nastavak ovih radionica kroz projekat DORRA – Domaca romska radinost, koji sporvodi HELP uz podršku Ministarstva inostranih poslova SR Njemačke. Unikatni nakit nastao tokom realizacije projekta DORRA izložen je na Novogodišnjem bazaru rukotvorina krajem decembra. 

              zzzcg         logo-help-ev