Aktivne mjere za aktivne Rome i Egipćane – AMARE

  • Štampa

Projekat „Aktivne mjere za aktivne Rome i Egipćane“ realizuju Koalicija NVO Romski krug, NVO Humanitarac, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore, opštine Herceg Novi, Berane i Nikšić, Mladi Romi Herceg Novi i Enfants Berane uz podršku Evropske unije, posredstvom  Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Opšti cilj ovog projekta je obezbjeđivanje većeg nivoa učešća romskog civilnog društva u proces donošenja odluka, kao i većeg uključivanja RE populacije u društveni i politički život u Crnoj Gori. Specifični cilj projeka je: jačanje kapaciteta i povećanje nivoa učešća RE organizacija u proces oblikovanja i sprovođenja javnih politika koje se bave pitanjima i pravima Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

 EU