Personal documentation - first step toward equality 2

In 2008, UNDP Office in Montenegro launched the project 'Personal documentation - first step toward equality' with financial support from the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). This national project is a part of a wider regional project, managed by the UNDP Regional Centre in Bratislava.

Read more...

Drafting local action plans for integration of Roma and Egyptians in Kotor and Tivat

With the financial support of the missions of the Open SocietyFoundations to Montenegro and guided by the best practices and already adopted local plan for Roma integration in Herceg Novi, NGO Young Roma decided to expand its activities in neighboring municipalities.

Read more...

PGF Montenegro

This project was implemented by CEDEM in cooperation with organizations UNO Libertask, Humanitarian and Young Roma within the MTM program which was aimed at improving the availability of EU funds to Roma organizations and improve Roma inclusion in Montenegrin society. The project is financially supported by the Open Society Foundation in Budapest.

Read more...

Campaign: I AM ROMA, TOO

Campaign "I AM ROMA, TOO" was organized on the occasion of the 8th of April, International Roma Day. The campaign was organized with the aim to emphasize the importance of Roma declaring their nationality at the Census of Population and Housing in 2011. The campaign was conducted with financial support of Open Society Foundation and in cooperation with the Roma Council and NGO Roma Circle.

Read more...

Campaign ALL EQUAL - HIRE ME

Young Roma in cooperation with non-governmental organizations 'Youth to You' and 'UM RAE' had carried out a joint campaign of lobbying and advocacy for greater employability of young people from vulnerable groups.

Read more...

 • O projektu „Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”

  „Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!” je projekat čija je implementacija započela 1. maja 2018. i trajaće do 31. decembra 2019. (20 mjeseci). Podržan je od strane Evropske unije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR). Sprovodiće se u 7 crnogorskih opština: Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Budvi, Ulcinju i Herceg Novom.

  Opšti cilj projekta je:

  • Podrška zaštiti socijalnih, ekonomskih i političkih prava Roma i pripadnika većinske populacije u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta i sindikalno djelovanje

  Specifični ciljevi projekta su:

  • Unaprijeđeno učešće studenata u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore
  • Uspostavljeni efikasni institucionalni mehanizmi za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava radnika na održavanju čistoće

  Projekat predstavlja nastavak projekta „Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!“ sprovedenog tokom 2016. i 2017. godine, takođe podržanog od strane Evropske unije. Prethodnim pojektom obučeno je 23 mladih romskih aktivista o zagovaranju za ljudska prava, demokratskim procesima, političkom sistemu Crne Gore i PR, kao i javnim politikama ključnim za inkluziju Roma. Ova grupa mladih aktivista je pripremila Platformu za politički i društveni aktivizam Roma i Egipćana u Crnoj Gori, koja je rezultat rada na terenu sa mladima. Projektom su osnovana tri nova sindikata komunalnih preduzeća – u Herceg Novom, Kotoru i Nikšiću, koja su već dovela do značajnih rezultata: omasovljavanja sindikata, uspostavljanja socijalnog dijaloga sa menadžmentom preduzeća, unapređenja zaštite i zdravlja na radu, prelaska iz nesigurnih u stabilne ugovorne odnose dijela zaposlenih, kao i isplate oko 100,000 EUR zaostalog iznosa za prekovremeni rad zaposlenih u preduzećima.

  Novi projekat ima za cilj jačanje društvenog aktivizma Roma i pripadnika većinske populacije u Crnoj Gori kroz poboljšanje zastupljenosti i pružanje potrebnih znanja i vještina za učešće u procesu donošenja odluka. Istovremeno, projektom će se ojačati sindikalni angažman zaposlenih Roma i pripadnika većinske populacije kroz nastavak uspostavljanja institucionalnih mehanizama i održivih rješenja za bolju zaštitu prava najugroženije grupe radnika – onih koji rade na održavanju čistoće grada.

  Projektom će biti obučeno 25 studenata i studentkinja da učestvuju i efikasno utiču na proces donošenja odluka i javne politike koje se bave pitanjima Roma, pravima studenata i radnika, kao i ostalim ekonomskim, socijalnim i manjinskim pravima. Oni će imati priliku da:

  • pohađaju 4 treninga na teme demokratije i ljudskih prava, parlamentarnog sistema Crne Gore i javnih politika, odnosa sa javnošću, kao i izvođenja simulacija parlamentarnih debata
  • učestvuju u 3 simulacije parlamentarne debate na fakultetima u Podgorici i u Skupštini Crne Gore na aktuelne teme od značaja za studente i radnike, npr. izmjene Zakona o radu, izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, i sl.
  • učestvuju u radnoj grupi koja će kreirati plan monitoringa i zagovaranja za politički i društveni aktivizam mladih u Crnoj Gori, sa posebnim naglaskom na marginalizovane grupe
  • učestvuju u konsultativnim sastancima sa studentima na lokalnom nivou

  Takođe, 30 radnika koji rade na održavanju čistoće grada biće obučeno o različitim oblicima sindikalnog djelovanja, osnovnim pravima iz radnog odnosa i načinima ostvarivanja zaštite radnih, ekonomskih i socijalnih prava putem ovog mehanizma.

  Biće organizovano i 14 konsultativnih sastanaka sa radnicima na lokalnom nivou, tokom kojih će oni biti upoznati sa procedurama i mogućnostima sindikalnog djelovanja, kao i razmatrani konkretni problemi sa kojima se susreću u ostvarivanju svojih radnih, ekonomskih i socijalnih prava. Kao rezultat terenskih posjeta i konsultativnih sastanaka očekuje se podnošenje inicijativa za otklanjanje problema koji budu prepoznati.

  Projektom će takođe biti osnažena sindikalna zaštita u Cetinju i Budvi, dok će tri sindikata biti opremljeni tehničkom opremom koja će olakšati njihov sindikalni rad i djelovanje. Planirano je i osnivanje granskog sindikata radnika komunalnih preduzeća.

  Projektne aktivnosti podrazumijevaju i sprovođenje informativne kampanje o radnim pravima i načinima zaštite prava radnika, uspostavljanje regionalne saradnje sa sindikatima iz susjednih zemalja, kao i podnošenje inicijativa za eliminisanje nestandardnih oblika ugovora o radu i utvrđivanje beneficiranog staža za radnike koji rade na posebno rizičnim poslovima.

  Projekat i ostvareni rezultati biće predstavljeni zainteresovanim stranama i široj javnosti u okviru tri konferencije koje će biti organizovane tokom trajanja projekta, i to na početku, poslije prve godine sprovođenja i na kraju projekta. 

 • O projektu „Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”

  „Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!” je projekat čija je implementacija započela 1. maja 2018. i trajaće do 31. decembra 2019. (20 mjeseci). Podržan je od strane Evropske unije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR). Sprovodiće se u 7 crnogorskih opština: Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Budvi, Ulcinju i Herceg Novom.

  Opšti cilj projekta je:

  • Podrška zaštiti socijalnih, ekonomskih i političkih prava Roma i pripadnika većinske populacije u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta i sindikalno djelovanje

  Specifični ciljevi projekta su:

  • Unaprijeđeno učešće studenata u oblikovanju političkog i javnog života Crne Gore
  • Uspostavljeni efikasni institucionalni mehanizmi za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava radnika na održavanju čistoće
 • Institutional support by the Norwegian Embassy

  Although active in the protection of Roma population for 10 years, many activities of the Young Roma remained unknown to wider audience in Montenegro due to undeveloped visibility and communication strategy.

 • Through education to integration

  Inclusion and retention of Roma children in the education system is the most important element of their integration and socialization. Problems such as illiteracy and weak economic power of parents significantly hinder this process.

 • Basic literacy programme for adult Roma in Herceg Novi

  This project, supported by the Municipality of Herceg Novi, aims to provide adult Roma with elementary literacy skills in order to facilitate their daily life and accelerate their integration into the Montenegrin society. The target group of the project is 20 adult Roma men and women who live in Herceg Novi.

 • Workshops for making jewellery DORRA

  NGO Young Roma, in cooperation with the Employment Agency launched a training program for making and selling jewellery, which lasted 45 days, starting from 1 August. Funds for this project were provided through the public works program of the Employment Agency.

 • Decade Focal Point 2015

  Full participation and involvement of Romani communities, including through Romani civil society, is one of the commitments made within the Decade.

 • Dorra Nuova: Enhancing employability of Romani women in Herceg Novi

  The aim of the project "Dorra Nuova" is to strengthen the employability of Romani women in Herceg Novi through the provision of space and materials for handcrafting and selling unique jewelery.

 • Workshops for informal learning of Roma language and culture

  This project was initiated by the Ministry for Human and Minority Rights, aiming at improving the situation of the Roma community and the successful integration of this population in our society. NGO Young Roma is a local partner of the Ministry for its implementation in Herceg Novi.

 • Enhancing the employability of Roma women in Herceg Novi - Dorra Nuova

  NGO Young Roma, in cooperation with the Employment Agency launched a four-month Training program for making and selling jewellery, starting from 1 April. Funds for this project were provided through the public works program of the Employment Agency.

 • Joint initiative to empower Roma civil society in the Western Balkans and Turkey

  The action aims to set up afacilitating structure for (pro) Roma civil society to actively participate in the local and national policy and decision making process and establish a constructive and systematic dialogue with authorities and Roma NGOs/CBOs to influence policies on Roma integration, social inclusion, non-discrimination, interethnic dialogue, socio-economic development and citizens’ rights.

 • Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj

  Ovaj projekat je usmjeren na uspostavljanje struktura koje će olakšati romskom civilnom sektoru da aktivno učestvuje u lokalnoj i nacionalnoj politici i procesu donošenja odluka i uspostavljanje konstruktivnog  sistematskog dijaloga između vlasti i romskih nevladinih organizacija kako bi one mogle da utiču na proces integracije Roma, politiku socijalne inkluzije, smanjenje diskriminacije, međuetnički dijalog, društveno - ekonomski razvoj i prava građana. 

 • Active Measures for Active Roma and Egyptians - AMARE

  The project "Active measures for active Roma and Egyptians" is being implemented by the NGO Coalition Roma Circle, NGO Humanitarian, Ministry for Human and Minority Rights of Montenegro, Municipality of Herceg Novi, Berane and Podgorica, Young Roma Herceg Novi and Enfants Berane.

 • Through education to integration

  Inclusion and retention of Roma children in the education system is the most important element of their integration and socialization. Problems such as illiteracy and weak economic power of parents significantly hinder this process.

 • Strengthening capacities of Roma for public activism – United we reach more!

  National Strategy for improving the position of Roma and Egyptians 2012 – 2016 and supporting action plans at national and local level embrace the stance that improvement of position of Roma population is hardly achievable without their appropriate participation in public life.

 • Personal documentation - first step toward equality

  Lack of personal documents hinders the achievement of a number of rights in the field of social protection for the domicile and displaced Roma and Egyptians. Aware of the importance of this issue, Young Roma started with the implementation of activities aimed at addressing the issue of Roma and Egyptians settled in the Boka Bay back in 2008.

 • Support to social protection and employment of Roma

  The project "Support to social protection and employment of Roma" is the continuation of the project "Personal documents - the first step towards equality 3", which was conducted in cooperation with the UNDP Office in Montenegro from November 2013 to March 2015.

 • Beat your prejudice!

  NGO Young Roma, in cooperation with debate club “Agora”, is starting with the implementation of project “Beat your prejudice!”, that will last till May of 2017. Project is financed by the Embassy of the United States - Podgorica, through Democracy Commission Small Grants Program.

 • Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada

  Projekat „Povećanje pristupa i učešća romskih[1] učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“ je regionalni projekat koji finansira Evropska Unija, a koji NVO Mladi Romi, kao nacionalna partner organizacija, sprovodi posredstvom organizacije REF (Roma Education Fund; Romski obrazovni fond). S obzirom na to da je ovo regionalni projekat, on se sprovodi i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana: Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Kosovu[2], Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, kao i u Turskoj.

  U saradnji sa partnerima (Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Centar za stručno obrazovanje, Zavod za školstvo, Zavod za zapošljavanje) NVO Mladi Romi će raditi na poboljšanju školskog uspjeha i zapošljivosti romskih i egipćanskih učenika koji pohađaju srednju školu. Ono što se želi postići ovim projektom jeste:

 • Campaign: I AM ROMA, TOO

  Campaign "I AM ROMA, TOO" was organized on the occasion of the 8th of April, International Roma Day. The campaign was organized with the aim to emphasize the importance of Roma declaring their nationality at the Census of Population and Housing in 2011. The campaign was conducted with financial support of Open Society Foundation and in cooperation with the Roma Council and NGO Roma Circle.

 • Play "Romani wedding"

  Herceg Novi was the host "The Roma Wedding"o held n the occasion of the International Roma Day. The play had its premiere in Niksic and then it was performed in Podgorica. The purpose of the show is to promote Romani culture, customs and traditions, but also to increase awareness of the citizens of Montenegro on this population. The play was organised in the cooperation of NGO Young Roma, NGO Romani Dream and the Municipality of Herceg Novi.

 • Through education to integration

  Inclusion and retention of Roma children in the education system is the most important element of their integration and socialization. Problems such as illiteracy and weak economic power of parents significantly hinder this process.

 • Basic Literacy Program for Adult Roma in Herceg Novi

  This project, supported by the Municipality of Herceg Novi, aims to provide adult Roma with elementary literacy skills in order to facilitate their daily life and accelerate their integration into the Montenegrin society. The target group of the project is 20 adult Roma men and women who live in Herceg Novi.

 • Erasmus + Project on Building Capacity for Roma Organization’s on EU Funding and Partnership Building

  NGO Young Roma will start the implementation within the project “Roaming – Capacity Building of Roma Organization’s on EU Funding and Partnership Building” . Project will start on 01/09/2016 and will last till 01/09/2017.

 • Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada

  Projekat „Povećanje pristupa i učešća romskih[1] učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“ je regionalni projekat koji finansira Evropska Unija, a koji NVO Mladi Romi, kao nacionalna partner organizacija, sprovodi posredstvom organizacije REF (Roma Education Fund; Romski obrazovni fond). S obzirom na to da je ovo regionalni projekat, on se sprovodi i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana: Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Kosovu[2], Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, kao i u Turskoj.

  U saradnji sa partnerima (Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Centar za stručno obrazovanje, Zavod za školstvo, Zavod za zapošljavanje) NVO Mladi Romi će raditi na poboljšanju školskog uspjeha i zapošljivosti romskih i egipćanskih učenika koji pohađaju srednju školu. Ono što se želi postići ovim projektom jeste:

 • Drafting local action plans for integration of Roma and Egyptians in Kotor and Tivat

  With the financial support of the missions of the Open SocietyFoundations to Montenegro and guided by the best practices and already adopted local plan for Roma integration in Herceg Novi, NGO Young Roma decided to expand its activities in neighboring municipalities.

 • Campaign ALL EQUAL - HIRE ME

  Young Roma in cooperation with non-governmental organizations 'Youth to You' and 'UM RAE' had carried out a joint campaign of lobbying and advocacy for greater employability of young people from vulnerable groups.

 • Decade Focal Point 2013

  Full participation and involvement of Romani communities, including through Romani civil society, is one of the commitments made within the Decade.

 • Decade Focal Point 2014

  Full participation and involvement of Romani communities, including through Romani civil society, is one of the commitments made within the Decade.

 • Building prefabricated houses for 8 Roma families in Herceg Novi

  The aim of the project is to secure durable housing solutions for 23 members of the Roma community in Herceg Novi as a tool for inclusion of the targeted groups in to the Montenegrin society.  This will be done in full respect of existing strategies and national action plans and other relevant documents. 

 • Increasing the employability of long-term unemployed women - DorraNuova

  NGO Young Roma in partnership with the NGO Hands from HercegNovi, started with implementation of the project "Increasing employability of long-term unemployed women - DorraNuova". Project is supported by the Ministry of Finance through the funds of the European Union. This pilot project will include 24 long-term unemployed women from the territory of Kotor, Herceg Novi and Tivat.

 • Learning support to secondary school Roma students

  This project includes first grade high school students, in all municipalities where there are Roma students - 20 schools in 12 municipalities in Montenegro.

 • Organized workshop on bulling with Medical School Students in Podgorica

  On Friday, April 23, 2021, the NGO Young Roma organized a workshop on the topic of bullying for students in the first, second, and third grade of the PI Vocational Medical School in Podgorica. The workshop was organized as part of the project Learning support to secondary school Roma students, implemented by the NGO Young Roma, and funded by the UNICEF office in Montenegro. 


  The workshop was attended by 12 students, 3 of whom were from the Roma population. The workshop on bullying was led by Aida Perovic Ivanovic, a psychologist and executive director of the NGO Prima. She talked to the students about the ways bullying occurs, about different types of bullying such as violence on social networks and the Internet in general, violence at school, sexual violence.

  Special emphasis was on the part of the workshop where students were able to express their views on what they can personally do to prevent the problem of bullying in their environment. The workshop was also attended by Professor Milana Raicevic, who pointed out that the Vocational Medical School is trying to really eradicate this problem completely, so the School itself works also as an Office for the Suppression of Violence.

  The project Learning support to secondary school Roma students aims to prevent early dropouts of Roma students enrolled in the first grade of high school, improve their overall school success at the end of the year, by providing mentoring support, workshops to help students raise awareness on specific topics as well as through the provision of peer support in learning.

 • Personal documentation - first step toward equality 2

  In 2008, UNDP Office in Montenegro launched the project 'Personal documentation - first step toward equality' with financial support from the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). This national project is a part of a wider regional project, managed by the UNDP Regional Centre in Bratislava.

 • PGF Montenegro

  This project was implemented by CEDEM in cooperation with organizations UNO Libertask, Humanitarian and Young Roma within the MTM program which was aimed at improving the availability of EU funds to Roma organizations and improve Roma inclusion in Montenegrin society. The project is financially supported by the Open Society Foundation in Budapest.

 • Improving the integration of Roma at the local level

  This project was jointly implemented by CEDEM, NGO Young Roma and the Municipality of Herceg Novi, with the financial support of the Open Society Foundations in Budapest.

 • Institutional grant

  The Norwegian Embassy in Belgrade awarded institutional grant to our organization within the call "Strengthening civil society in Serbia and Montenegro." This Call aims to finance the functioning of civil society organisations in their work through so-called core funding. 

 • Together for the inclusion of Roma and Egyptians trough transparent and sustainable public policies

  NGO Young Roma, in January 2017 started with the implementation of the project "Together for the inclusion of Roma and Egyptians through transparent and sustainable public policies". Project is related to monitoring of policies aimed at the integration of Roma and Egyptians in the Montenegrin society as well as the monitoring of the budget allocation for the measures aimed to Roma and Egyptians integration.

 • Waste no chance! – Enhancing employability and labour rights of Roma waste collectors

  The Project Waste no chance! aims to contribute to labour inclusion and better working conditions of Roma waste collectors. It will provide capacity building of one of the most endangered group of unemployed persons belonging to Roma minority and offer sustainable solutions and institutional mechanisms in that regard.

  Specific objective of the project is to improve protection of labour rights and productivity of Roma and non-Roma waste collectors through capacity building and association will be achieved through achievement of the expected results listed below, by producing specific benefits to each target group and beneficiary, as follows:

  1) Improved knowledge and health protection of waste collectors through provision of equipment and trainings on occupational safety measures
  2) Increased competitiveness and enhanced productivity of waste collectors through association and targeted trainings
  3) Developed local partnership between waste collectors, business companies and local authorities.

 • Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj

  Projekat ‘Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj’ je u trećoj godini implementacije s ciljem uspostavljanja konstruktivnog i sistematskog dijaloga između lokalnih i nacionalnih vlasti i (pro) romskih nevladinih organizacija, kako bi se unaprijedile politike za integraciju Roma, socijalnu inkluziju, borbu protiv diskriminacije, međuetnički dijalog, socio-ekonomski razvoj i građanska prava.

  Ovaj projekat ima nekoliko specifičnih ciljeva:

 • Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj

  Projekat ‘Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj’ je u trećoj godini implementacije s ciljem uspostavljanja konstruktivnog i sistematskog dijaloga između lokalnih i nacionalnih vlasti i (pro) romskih nevladinih organizacija, kako bi se unaprijedile politike za integraciju Roma, socijalnu inkluziju, borbu protiv diskriminacije, međuetnički dijalog, socio-ekonomski razvoj i građanska prava.

  Ovaj projekat ima nekoliko specifičnih ciljeva:

 • MNE Youth against Hate Speech

  Project MNE Youth against Hate Speech aims to increase the knowledge and skills of young people in Montenegro on the importance and significance of human rights with special emphasis on the rights of the Roma community, anti-discrimination policies, as well as the dangers of hate speech, offering funds to develop counter-narratives aimed at combating this phenomenon.

  The project was implemented through three modules:

  • Module I - Training on human rights and hate speech. During the first module, participants had the opportunity to learn about the origin, development, and division of human rights, human rights protection mechanisms, the rights of the Roma community in Montenegro, as well as what is hate speech, how to recognize it, how to fight hate speech, etc. Also, during this module, participants had the opportunity to get acquainted with the work of the Council of Europe Programme Office in Podgorica, the Action Plan for Young Roma, and the No Hate Speech campaign. The training was organized from February 11 to 13, 2021 in Podgorica.
  • Module II - Media Literacy Training. During the second module, participants had the opportunity to learn about media literacy, but also freedom of expression and freedom of media in Montenegro, how to differentiate fake news, clickbait news. Also, participants had the opportunity to analyze media texts of hate speech about the Roma community, especially during the COVID-19 epidemic in Montenegro. During this module, participants had the opportunity to develop skills in the field of PR, public speaking, campaign creation, etc. The training was organized from February 19 to 21, 2021 in Podgorica.
  • Module III - #REspect campaigns on social networks, where students created video material (podcasts, vlogs, storytelling, etc.) on hate speech and human rights of marginalized groups with special emphasis on the Roma and Egyptian communities in Montenegro. The campaign was promoted on social networks and media in Montenegro.

  The project MNE Youth against Hate Speech, which was implemented from the beginning of July 2020 until the end of February 2021, is supported through the action Promotion of Diversity and Equality in Montenegro, which is part of the joint regional program of the European Union and the Council of Europe - Horizontal Facility II for the Western Balkans and Turkey 2019-2022.

 • Radna prava – jednake šanse za sve!

  Projekat je počeo sa implementacijom 01. juna 2021. godine i trajaće narednih 10 mjeseci i  biće realizovan u šest crnogorskih opština – Podgorica, Nikšić, Kotor, Herceg Novi, Berane i Ulcinj.

  Cilj projekta Radna prava – jednake šanse za sve! je doprinos unapređenju poštovanja radnih prava pripadnika/ca RE populacije zaposlenih u javnoj upravi kroz monitoring i evaluaciju. Direktna cilja grupa su pripadnici/ce RE populacije zaposleni u javnim preduzećima i ostalim lokalnim institucijama sa kojima će se raditi kroz organizovanje fokus grupa s ciljem njihovog informisanja i upoznavanja o radnim pravima.

United we reach more!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Scholarships for Roma high school students

baner_ref_projekat.jpg

JIERCSWBT

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg