Nardi Ahmetović: Romi imaju bogatu kulturu koja zaslužuje punu promociju

Nardi Ahmetović došao je u Crnu Goru kada je imao sedam godina. Osnovnu i srednju školu završio je u Nikšiću. O empatiji koju osjeća ka drugima, govori nagrada za aktivno pružanje pomoći koju je dobio kao počasni građanin. Osluškujući svoje i potrebe mladih pripadnika romske zajednice, osnovao je NVO „Centar za afirmaciju RE populacije. Aktivan je i u lokalnoj akcionoj grupi u okviru ROMACTED programa, zajedničkoj inicijativi Evropske unije i Savjeta Evrope. O saradnji sa NVO Mladi Romi, volonterizmu, životu u Crnoj Gori, Ahmetović je razgovarao sa nama.

Opširnije...

Sastanak opštinske radne grupe u Bijelom Polju

U prostorijama Opštine Bijelo Polje, 22. juna 2020. godine, organizovan je sastanak opštinske radne grupe na kojem su prisustvovali: predsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Smolović, Damir Mustajbašić, samostalni savjetnik u Opštini, Miloš Kljajević, rukovodilac Odjeljenja za kancelarije u Sekreatarijatu za lokalnu samoupravu, Fahrudin Begović, menadžer opštine, Rafet Mulić, facilitator za Opštinu Bijelo Polje na ROMACTED programu, Alesandro Bota iz Kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Samir Jaha, izvršni direktor NVO Mladi Romi kao i predstavnici romske zajednice: Ringo Selimović, Marija Božović, Slobodan Marković, Esko Selimović, Vinetu Selimović.

Opširnije...

Organizovan sastanak lokalne akcione grupe u Ulcinju

Članovi ROMACTED tima, učestvovali su na sastanku lokalne akcione grupe (LAG) koji je bio organizovan 19. juna u Ulcinju. Sastanak je organizovan od strane facilitatora za Opštinu Ulcinj, Marka Junkovića i Almira Beganaja. Kako bi se obezbijedila veća uključenost članova zajednice u poboljšanju procesa RE integracije, u sklopu ROMACTED programa, oformljene su LAG grupe koje rade unutar lokalne romske zajednice. Članovi grupe su predstavnici romske populacije koji žele aktivno doprinijeti poboljšanju kvaliteta života RE populacije.

Opširnije...

Održani sastanci institucionalne radne grupe u Herceg Novom i Baru

Članovi ROMACTED tima organizovali su 11. juna 2020. godine u prostorijama Opštine Herceg Novi sastanak sa predstavnicama lokalne samouprave, Rankom Šuberić, saradnicom za ostvarivanje socijalnih prava građana i Tamarom Vujović, savjetnicom predsjednika Opštine. Povod sastanka bio je rad na finalnoj verziji Lokalnog akcionog plana (LAP) za integraciju RE populacije, koji bi trebao biti izglasan na nekoj od narednih sjednica lokalnog parlamenta.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi