Stanovi za šest romskih porodica [RTCG]

Herceg Novi

Nevladine organizacije Mladi Romi i Akcija za ljudska prava pozdravile su odluku akcije Opštine Herceg Novi i njemačke nevladine organizacije HELP, da zajedničkim snagama stambeno zbrinu šest romskih porodica koje trenutno žive u improvizovanim objektima na Šištetu u Igalu.

Opširnije...

Grupa NVO ukazuje: Nadležni da izvještavaju o Romima [Dan]

romska-zastava

Pro­pust nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja da iz­vje­šta­va­ju o sta­tu­su do­mi­cil­ne rom­ske po­pu­la­ci­je mo­že do­ve­sti do pro­pu­sta u sa­gle­da­va­nju po­tre­ba za obez­bje­đi­va­njem bo­ljih ži­vot­nih uslo­va za sve oso­be u ne­po­volj­nom po­lo­ža­ju, oci­je­ni­la je gru­pa ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja (NVO) ko­je se ba­ve in­te­gra­ci­jom Ro­ma i Egip­ća­na.

Opširnije...

NVO Mladi Romi: RAE populacija na sjeveru i jugu zapostavljena [CdM]

romi 0 0 468x10000

Prema Izvještaju o sprovođenju Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori za prošlu godinu, tretiraju se samo Romi koji žive u Podgorici i kampovima na Koniku, dok je domicilno stanovništvo zapostavljeno, a ulaganja u poboljšanje položaja RAE populacije na sjeveru skoro i da nema, smatraju u nevladinoj organizaciji Mladi Romi. 

Opširnije...

Romi u Herceg Novom: Daleko od pune inkluzije [Monitor]

samirjaha

Iako su crnogorskim vlastodršcima puna usta borbe za potpunu inkluziju Roma, pripadnici te populacije i dalje se suočavaju sa ogromnim problemima stanovanja, obrazovanja, sticanja lične dokumentacije, unapređenja pristupa socijalnoj zaštiti i zapošljavanja.

Opširnije...

CEDEM: Neobrazovanost i predrasude glavni uzrok nezaposlenosti Roma [Vijesti]

cedem-romi

U Crnoj Gori više od 90 odsto Roma nikada nije radilo privremene ili sezonske poslove na poziv Opštine ili Zavoda za zapošljavanje, a neobrazovanost je glavni faktor nezaposlenosti, saopšteno je na predstavljanju rezultata projekta Podsticanje zapošljavanja Roma na lokalnom nivou.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg