Veća prava za Rome i Egipćane (ND Vijesti)

U Crvenom krstu u Beranama u toku su aktivnosti čiji je cilj da se poboljšaju uslovi i kvalitet života Roma i Egipćana u ovom gradu gradu.

Koordinatorka na projektima u beranskom Crvenom krstu Tanja Karličić kaže da se RAE populaciji pomaže prije svega u ostvarivanju socijalnih prava i usluga.

"Organizujemo roditeljske sastanke, klub mladih, muzičke radionice, obuku u pružanju prve pomoći, kao i porodični centar,,
objašnjava Karličić.

U Beranama, prema posljednjoj registraciji, živi 566 raseljenih i 344 domicilna pripadnika RAE populacije, od kojih je kroz programe Crvenog krsta prošlo je oko 700 osoba.
S obzirom na neriješen status, obrazovanje, nezaposlenost i nedostatak potrebne dokumentacije, Romi često imaju problem da ostvare svoja prava. Na radionicama koje organizuiemo pokušavamo da saznamo više o njihovom materijalnom, zdravstvenom i socijalnom statusu, kao i problemima sa kojima se susreću i nastojimo da im pružimo adekvatnu pomoć kaže Karličić.

Prema njenim riječima, jedan od najvećih problema Roma, na šta ukazuju podaci sa kojim raspolažu u Crvenom krstu, je siromaštvo, pa nastoje da redovnim donacijama u hrani, sredstvima za higijenu, odjeći, obući i drugom makar donekle poprave njihov loš socijalni položaj.

Početkom školske godine planirano je da djeci koja budu pohađala školu obezbijedimo školski pribor, odjeću obuću, dodala je Karličić.

Crveni krst je 2007. godine realizovao projekat "Romski vrtić u naselju Riversajd, koji je trajao pet godina, kao i projekat "Poboljšanje pristupa dječijim i socijalnim ustanovama domicilnim i raseljenim Romima, koji je realizovan 2015/16. godine.
Projekat Promocija i zaštita ljudskih prava Roma, Egipćana i drugih ranjivih grupa Crveni krst Berane realizuje u saradnji sa Helpom, Cedemom i REF-om.

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg