Jezik presudan za emancipaciju Roma [RTCG]

RTCG 5nov2015

Jezik i kultura imaju presudan značaj u procesu nacionalne i socijalne emncipacije Roma. Neophodno je da što potpunije upoznamo život, običaje, jezik i kulturu Roma ukoliko želimo da uspješno uklonimo postojeće predrasude o njima i afirmišemo njihove ukupne vrijednosti, te pomognemo njihovoj bržoj integrisanosti u naše društvo, saopšteno je iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava povodom 5. novembra, Svjetskog dana romskog jezika.

Romski narod u svijetu govori jezičnim dijasistemom koji čini 60-ak dijalekata, često potpuno različitih. Većina Roma u svijetu govori jezikom romani ćib. U Crnoj Gori 6.251 osoba su se prema posljednjem popisu izrazilo kao pripadnici ove populacije što je 1,01% ukupnog stanovništva. Najčešći dijalekt kod nas je Gurbetski. Romskim kao maternjim jezikom govori 5.169 osoba.

„Integracija romske zajednice u društvene tokove Crne Gore, omogućuje se postepeno, kroz veoma kvalitetan normativni okvir garantovanih ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori. Za punu afirmaciju romske zajednice u društveni, ekonomski, kulturni i politički život neophodno je imati sistemsko rješenje koja će omogućiti efikasniji pristup u oblastima u kojima su pripadnici/e ove zajednice najugroženiji“, navodi se u saopštenju.

Romski jezik, kažu iz Ministarstva, predstavlja nedjeljiv dio identiteta romskih zajednica.

“Romski identitet i kultura prepoznati su kao sastavni dio istorije zemalja u regionu. U vezi sa obrazovanjem Roma, razlozi za nizak nivo integrisanosti u obrazovni sistem ogledaju se u postojanju jezičke barijere, lošoj informisanosti, slabom materijalnom položaju i niskom stepenu svijesti roditelja o značaju i prednostima obrazovanja. Svi akcioni planovi “Dekade inkluzije Roma 2005-2015.”, izrađeni u zemljama u region uključili su aktivnosti koje prepoznaju značaj romskog jezika u oblasti obrazovanja. Crna Gora je prošle godine predala predsjedavanje Dekadom susjednoj Bosni i Hercegovini”, navodi se u saopštenju.

Na svijetu ima 12 miliona Roma čijim se integrisanjem bavi aktivno veliki broj zemalja i to visoko na agendama svojih državnih politika.

“U Crnoj Gori, romska zajednica nalazi povoljno tlo za socijalnu inkluziju. Crna Gora je po broju stanovnika i  površini mala država, ali problemima socijalne integracije pristupa veoma ozbiljno i predano. Kulturne raznolikosti u Crnoj Gori posmatraju se  kao jedan od osnovnih elemenata cjelokupnog održivog razvoja. Očuvanje kulturne baštine naroda koji žive na jednom prostoru jedan je od osnovnih segmenata poštovanja ukupnog nacionalnog identiteta.Zbog činjenice da je romski jezik nestandardizovan i činjenice da je dijalektički razmrvljen značajno se usporava  socio-lingvistička integracija i povezanost romskih zajednica, tako da se s pravom može govoriti o ugroženosti romskog jezika danas”, navodi se u saopštenju.

Svjetski dan romskog jezika, obilježava se u znak sjećanja na Prvi kongres Roma koji je održan 1971. godine u Londonu.

Izvor: http://rtcg.me/vijesti/drustvo/108704/jezik-presudan-za-emancipaciju-roma.html

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg