Valjmir i Fatmir Rama: Napretka ima u obrazovanju, međutim, nema nikakvog napretka u rješavanju stanovanja

Porodica Rama iz Tivta može da bude ponosna na svoje sinove. Valjmir i Fatmir Rama, završili su SMŠ „Mladost“, smjer automehatroničari i jedini su pripadnici egipćanske populacije koji su upisali fakultet. Budući brucoši Mašinskog fakulteta ističu da se i njihove dvije sestre školuju, tj. pohađaju osnovnu školu. Roditelji ih podržavaju u namjeri da nastave obrazovanje i uvijek su ih podsticali da budu bolji od njih, da ulažu u sebe, jer znanje je moć koju vam niko nikada ne može oduzeti. Valjmir je bio naš saradnik na projektu „Novi početak za 500 učenika“. Pomagao je porodicama pri upisu djece u vrtiće, osnovne i srednje škole. Obojica su bili korisnici mentorske podrške u sklopu regionalnog projekta „Povećanje pristupa i učešća RE učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“ koji finansira Evropska unija, a koji naša organizacija kao nacionalni partner sprovodi posredstvom Romskog obrazovnog fonda. O školovanju, vannastavnm aktivnostima, ulozi mentora, pozivu automehatroničara, problemima egipćanske zajednice u Tivtu, ugrentnosti rješavanja pravnog statusa i stambenog pitanja, razgovarali smo sa braćom Rama. Želimo im srećan put u svijet akademaca i uspješne studije!

 

Završili ste Srednju mješovitu školu „Mladost“, smjer automehatroničar. Možete li nam objasniti šta podrazumijeva taj poziv. Koji su to zadaci koje automehatroničar treba da obavi?

VALJMIR i FATMIR: Automehatroničar popravlja kvarove na automobilu i mehaničke i elektronske kvarove.

Da li ste tokom školovanja obavljali praksu ili radili u struci?

VALJMIR i FATMIR: Obavili smo praksu i kod poslodavca i u školi jer se obavlja naizmjenično, jedne sedmice u školi, a druge kod poslodavca. Zanat smo učili u firmi…

Pošto ste iz primorske opštine i vaši vršnjaci ljeti obično obavljaju sezonske poslove, jeste li vi imali prilike za tim? Koji su to poslovi bili i kakvi su utisci?

VALJMIR: Prošle godine na Aerodromu sam bio zaposlen kao transportni radnik, ove nažalost zbog epidemije nijesam uspio da nađem posao, ali učestovao sam u projektu NVO Mladi Romi „Novi početak za 500 učenika“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATMIR: Ja sam radio privatno sa ocem, pomagao sam mu, a ovo ljeto takođe nijesam uspio da nađem sezonski posao. Mislim da je tom nejviše doprinio virus kovid-19 koje se najviše odrazio na turizam.

Kakva vas sjećanja vežu za srednju školu? Je li bilo problema u komunikaciji sa ostalim učenicima ili profesorima?

VALJMIR i FATMIR: Za srednju školu nas vežu sve lijepa sjećanja, imali smo odličnu komunikaciju sa svima, nije bilo problema.

Da li ste tokom školovanja imali mentorsku podršku? Koliko je bila značajna? Na koji način vam je pomagao mentor?

VALJMIR i FATMIR: Imali smo potpunu mentorsku podršku, koja nam je bila veoma značajna. Mentorka Snežana Kršikapa pomagala nam je oko svega što nam je bilo potrebno i uvijek je bila tu ako nam nešto zatreba.

Jeste li bili uključeni u neke vannastavne aktvnosti?

VALJMIR: Da, bili smo uključeni. Ja sam bio član đačkog parlamenta.

FATMIR: Ja sam bio potpredsjednik odjeljenja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upisali ste Mašinski fakultet u Podgorici. Kako ste se odlučili na taj korak? Je li bilo teško donijeti odluku? 

VALJMIR i FATMIR: Odlučili smo za to jer smo vidjeli da se bez škole se ne može ništa postići. Mi smo jedina djeca egipćanske populacije u Tivtu koja su postigla ovoliki napredak i nije bilo teško odlučiti ako volite taj zanat. Konkurisaćemo da dobijemo smještaj u podgoričkom studentskom domu i nadamo se da ćemo zajedno i uspješno završiti fakultet.

Kažite nam nešto o vašoj porodici. Koliko ima članova, jesu li neki zaposleni, školovani?

VALJMIR i FATMIR: Mi smo šestočlana porodica, otac radi u Komunalnom preduzeću, završio je pola Srednje ekonomske škole. Majka je domaćica i ima četiri razreda osnovne škole. Imamo i dvije sestre koje pohađaju osnovnu školu (peti i osmi razred). 

Kada je u pitanju egipćanska zajednica u Tivtu, smatrate li da je došlo do unapređenja njihovog položaja ili ne? U kojim oblastima mislite da je stanje najbolje, a u kojim najgore?

VALJMIR i FATMIR: Napretka ima u obrazovanju. Međutim, nema nikakvog napretka u rješavanju oblasti stanovanja, a stambeno pitanje povezano je i veoma utiče na obrazovanje. Najgora oblast je u naselju Lovanje,najbolje stanje je u Gradiošnici, a Bonići su u sredini. 

Šta biste voljeli da se promijeni u RE naseljima u Tivtu?

VALJMIR i FATMIR: Smatramo da je najvažnije riješiti stambeno pitanje. Nakon toga treba se fokusirati na obrazovanje i zapošljavanje.

Valjmire, ti si bio angažovan kao terenski saradnik za opštinu Tivat za pomoć pri upisu RE djece u predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Kakvi su utisci sa terena? Je li bilo teško izvršiti zadatak, šta je bilo najveći izazov? Koliko djece je upisano u vrtiće, osnovne i srednje škole ove godine?

VALJMIR: Problem s kojim sam se suočio na terenu jeste neriješen pravni status djece. Dosta njih ima strana dokumenta. U vrtić je upisano 41 dijete, u prvi razred 20, a srednju školu će od septembra pohađati dvije osobe. 

Imate li poruku, savjet za vaše vršnjake što se tiče obrazovanja?  

VALJMIR i FATMIR: Završite škole, nemojte da patite kao što su vaši roditelji. Probajmo da promijenimo naše buduće generacije jer nam treba što više školovanih ljudi. Bez obrazovanja nećemo nigdje stići nego ćemo morati da čistimo ulice kao što to rade naši roditelji.

 

Intervju sprovela: Milena Čavić, novinarka, saradnica NVO Mladi Romi

Stavovi izrečeni u ovom tekstu se ni na koji način ne mogu smatrati stvavovima NVO Mladi Romi, Romskog obrazovnog fonda i Evropske unije

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi