''Lične karte'' za dvije romske NVO

Predstavljamo vam jedan od 3 projekta koji su podržani u 2019. godini kroz program malih grantova– projekat “Izgradnja kapaciteta romskog civilnog sektora” koji su u partnerstvu sprovele dvije mlade romske NVO iz Bijelog Polja – „Romi sa sjevera“ i „Romski pokret“.

Opširnije...

Shema malih grantova 2019: Održana obuka za narativno i finansijsko izvještavanje i potpisan ugovor sa organizacijom ''Romi sa sjevera''

Predstavnici NVO ''Mladi Romi'' posjetili su 2 romske organizacije iz Bijelog Polja: ''Romi sa sjevera'' i ''Romski pokret''. Povod posjete bio je potpisivanje ugovora za dodjelu sredstava iz sheme malih grantova, kao i obuka članova organizacije o narativnom i finansijskom izvještavanju o sprovođenju projekta.

Opširnije...

Shema malih grantova 2019: Održana obuka za narativno i finansijsko izvještavanje i potpisan ugovor – ''Centar za afirmaciju RE populacije'' i ''REA Nikšić''

Projektni tim NVO ''Mladi Romi'' posjetio je 20. septembra 2019. dvije romske organizacije iz Nikšića: ''Centar za afirmaciju RE populacije'' i ''REA Nikšić''. Povod posjete bio je potpisivanje ugovora za dodjelu sredstava iz sheme malih grantova, kao i obuka predstavnika ovih organizacija o narativnom i finansijskom izvještavanju o sprovođenju projekta.

Opširnije...

Shema malih grantova 2019: Održana obuka za narativno i finansijsko izvještavanje i potpisan ugovor sa organizacijom ''Udruženje Egipćana''

Projektni tim NVO ''Mladi Romi'' posjetio je 19. septembra 2019. organizaciju ''Udruženje Egipćana'' iz Tivta. Povod posjete bio je potpisivanje ugovora za dodjelu sredstava iz sheme malih grantova, kao i obuka članova organizacije o narativnom i finansijskom izvještavanju o sprovođenju projekta.

Opširnije...

Konkurs za dodjelu malih grantova 2019

NVO ''Mladi Romi'' objavljuje četvrti konkurs za dodjelu malih grantova u okviru projekta ''Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj'', koji finansira Evropska unija. Kroz male grantove biće podržani projekti koji za cilj imaju unapređenje položaja i uspješnu integraciju Roma i Egipćana u Crnoj Gori na lokalnom i nacionalnom nivou. 

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Romi u medijima

medijiromi